XIV DZIEŃ JUDAIZMU
W KOŚCIELE KATOLICKIM W POLSCE
Warszawa 2011

Program obchodów w Warszawie: 15-17 I 2011. Czytania biblijne: Rdz 22,1-19; Ps 105; Rz 8,31b-39; Mt 20,20-28
 • 15 I, godz. 17.00 - synagoga Nożyków, ul. Twarda 6
  Hawdala - uroczyste zakończenie szabatu;
  nadanie tytułu Człowiek Pojednania ks. prof. Tomaszowi Halikowi przez PRChiŻ;
  wykład ks. prof. Tomasza Halika: "Różnorodność pojednana"
 • 16 I, godz.12.30 - kościół Wszystkich Świętych, Plac Grzybowski 3/5
  Msza święta "o uproszenie miłości" pod przewodnictwem bp. Tadeusza Pikusa
 • 16 I, godz.10.30-15.00 - synagoga Nożyków, ul. Twarda 6
  Dzień otwarty w synagodze: zwiedzanie synagogi i mykwy o godz. 10.30, 12.00 i 13.30.
 • 17 I, godz.19.00 - kościół św. Kazimierza, Rynek Nowego Miasta 2
  Liturgia Słowa pod przewodnictwem o. Wiesława Dawidowskiego OSA, współprzewodniczącego PRChiŻ z komentarzem żydowskim (prof. UW dr hab. Stanisław Krajewski) i chrześcijańskim (ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Bardski)