Prośmy o pokój dla Jeruzalem.

W niedzielę 8 czerwca - w chrześcijańską uroczystość Zesłania Ducha Świętego, kilka dni po żydowskim święcie Szawuot upamiętniającym nadanie Tory - odbędzie się w Rzymie spotkanie modlitewne w intencji pokoju w Ziemi Świętej. Wezmą w nim udział: papież Franciszek, prezydent Izraela Szymon Peres i prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas.

Celem tego spotkania nie jest debata na temat pokoju ani ustalanie jego warunków. Jest nim natomiast prośba o pokój, skierowana do Boga przez wyznawców trzech różnych religii, przyznających się do Abrahamowego dziedzictwa.

"Wszyscy pragniemy pokoju - mówił w Betlejem i w Tel Awiwie papież Franciszek. - Wielu ludzi buduje go każdego dnia małymi gestami: wielu cierpi i cierpliwie znosi trud wielu prób, aby go zbudować. Wszyscy (...) mamy obowiązek stać się narzędziami i budowniczymi pokoju, przede wszystkim poprzez modlitwę".

Świadomi ciążącego na nas zobowiązania, w poczuciu odpowiedzialności za święte miasto, jakim jest dla nas Jerozolima, prosimy wierzących - Żydów i chrześcijan i muzułmanów - o włączenie się w niedzielną modlitwę w intencji pokoju. Przynajmniej tego dnia - w sposób właściwy dla własnej tradycji religijnej - okażmy solidarność z mieszkańcami Ziemi Świętej.

"Prośmy o pokój dla Jeruzalem. (...)
Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego,
będę się modlił o dobro dla Ciebie".
Amen. Niech tak się stanie.
    Bogdan Białek - chrześcijański współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów
    Stanisław Krajewski - żydowski współprzewodniczący Poslkeij Rady Chrześcijan i Żydów
    Janusz Poniewierski - prezes Klubu Chrześcijan i Żydów "Przymierze"
    Andrzej Saramowicz - muzułmański współprzewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów
    Agata Skowron-Nalborczyk - katolicka współprzewodnicząca Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów