Dokumenty

Menora z pracy Moniki Krajewskiej - Na najlepszym aksamicie

5 sierpnia 1947

Seelisburg 1947

International Council of Christians and Jews

The 10 Points of Seelisburg, 1947

The following statement, produced by the Christian participants at the Second conference of the newly formed International Council of Christians and Jews, was one of the first statements following World War II in which Christians, with the advice and counsel of Jews, began to come to terms with the implications of the Shoa.

AN ADDRESS TO THE CHURCHES

SEELISBERG (Switzerland), 1947

We have recently witnessed an outburst of antisemitism which has led to the persecution and extermination of millions of Jews. In spite...

Menora z pracy Moniki Krajewskiej - Na najlepszym aksamicie

14 maja 1948

Deklaracja Niepodległości Państwa Iizrael

Ziemia izraelska 2) stanowi kolebkę Narodu Żydowskiego. Tutaj ukształtowała się jego tożsamość duchowa, religijna i polityczna. Tutaj po raz pierwszy utworzył on własne państwo, stworzył wartości kulturowe o znaczeniu narodowym i ogólnoludzkim oraz dał światu wieczną Księgę Ksiąg.

Po wypędzeniu przemocą ze swojego kraju, naród pozostał mu wierny w Rozproszeniu i nigdy nie przestał modlić się o powrót do niego, i o przywrócenie w nim swojej wolności politycznej ani nigdy nie utracił nadziei na to.

Pobudzani przez tę historyczną i tradycyjną więź, Żydzi podejmowali w każdym kolejnym pokoleni...

Menora z pracy Moniki Krajewskiej - Na najlepszym aksamicie

28 października 1965

Nostra Aetate

1. W naszej epoce, w której Iudzkość coraz bardziej się jednoczy i wzrasta wzajemna zależność między różnymi narodami, Kościół tym pilniej rozważa, w jakim pozostaje stosunku do religii nieniechrzescijańskich. W swym zadaniu popierania jedności i miłości wśród Iudzi, a nawet wśród narodów, główną uwagę poświęca temu, co jest ludziom wspólne i co prowadzi ich do dzielenia wspólnego losu. Jedną bowiem społeczność stanowią wszystkie narody, jeden mają początek, ponieważ Bóg sprawił, że cały rodzaj ludzki zamieszkuje cały obszar ziemi, jeden także mają cel ostateczny, Boga, którego Opatrzność oraz...

Menora z pracy Moniki Krajewskiej - Na najlepszym aksamicie

10 września 2000

Dabru emet - mówcie prawdę!

W ostatnich latach nastąpiła dramatyczna, bezprecedensowa zmiana w stosunkach żydowsko-chrześcijańskich. Przez niemal dwa tysiąclecia żydowskiej diaspory chrześcijanie zwykli charakteryzować judaizm jako religię nieudaną czy, w najlepszym razie, przygotowującą grunt i mającą swoje wypełnienie w chrześcijaństwie. Jednak w dziesięcioleciach, które nastąpiły po Holokauście, chrześcijaństwo uległo dramatycznej zmianie. Coraz więcej oficjalnych ciał kościelnych, zarówno rzymskokatolickich jak i protestanckich, publicznie oświadcza, że ma wyrzuty sumienia z powodu niewłaściwego traktowania przez chr...

Menora z pracy Moniki Krajewskiej - Na najlepszym aksamicie

1 września 2002

Święty obowiązek - Przemyśleć na nowo relację wiary chrześcijańskiej do Żydów i judaizmu

1. Przymierze Boga z ludem żydowskim trwa na wieki. Przez wieki chrześcijanie utrzymywali, że przymierze żydowskie zostało zastąpione bądź wyparte przez ich przymierze z Bogiem. Odrzucamy to przekonanie. Wierzymy, że Bóg nie odwołuje swych Boskich obietnic. Twierdzimy, że Bóg trwa w przymierzu zarówno z Żydami, jak z chrześcijanami. W sposób tragiczny bojowa teologia zastępstwa ma wciąż jeszcze wpływ na chrześcijańską wiarę, kult i praktyki, pomimo że została odrzucona przez liczne Kościoły chrześcijańskie i wielu chrześcijan już jej nie akceptuje. Uznanie przez nas stałej ważności judaizmu po...

Menora z pracy Moniki Krajewskiej - Na najlepszym aksamicie

5 lipca 2009

Dwanaście Punktów z Berlina (2009)

Niniejszy apel składa się z 12 punktów - przedstawionych jako cele - skierowanych do chrześcijan, do Żydów oraz wspólnie do społeczności chrześcijańskich i żydowskich. Po przedstawieniu tych punktów i związanych z każdym z nich zadań niniejszy dokument prezentuje przegląd historii relacji chrześcijan z Żydami; z tej historii wyłaniają się ramy pojęciowe i pobudki dla naszej inicjatywy.
Menora z pracy Moniki Krajewskiej - Na najlepszym aksamicie

21 sierpnia 2019

Dokumenty

  1. On the way to a common theology of religions in Europe. Statement adopted by the CEC Churches in Dialogue Commission at its fifth meeting in Pullach/Munich, Germany (25-27 June 2008)

  2. Holocaust-Shoah: Its Effects on Christian Theology and Life in Argentina and Latin America FIRST SYMPOSIUM OF CHRISTIAN THEOLOGY. FINAL DECLARATION Buenos Aires, May 17th, 2006 To the Christian Communities of Latin America and the Caribbean, to All Those Who Search for Justice, Peace and the Integrity of Creation. Note: The present Final Declaration was read on the third day of the symposium and approved by ...