Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialogOto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
 
> PRChiZ Kim jesteśmy Władze Statut Członkowie honorowi Siedziba Publikacja Rady Kwartalnik Kalendarium Ważne linki Lektura
 
 Kim jesteśmy

Celem Rady jest działalność zmierzająca do wzajemnego zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężenie stereotypów, szerzenie tolerancji i pogłębianie kontaktów międzyreligijnych.

Polska Rada Chrześcijan i Żydów jest członkiem Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ).


Nasze świadectwo


Nasza historia

Historia dialogu po Nostra aetate.

 

Niektóre z inicjatyw podejmowanych przez PRChiŻ:

     

Nadajemy co roku tytułu CZŁOWIEK POJEDNANIA osobom szczególnie zasłużonym na rzecz pojednania i dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce.


Dotychczasowi laureaci:
1992 - prof. Stephan Schreiner (Niemcy) i rabin Byron Sherwin (USA),
1993 - Sir Sigmund Sternberg (Anglia),
1994 - ks. prof. John Pawlikowski (USA),
1995 - siostra Dominika Zaleska (Szwajcaria),
1996 - rabin James Rudin (USA),
1997 - siostra Marie-Therese Huguet (Francja),
1998 - rabin Michael Schudrich (USA i Polska),
1999 - pani Tova Ben Tzwi (Izrael),
2000 - ks. Manfred Deselaers (Niemcy i Polska) Przemówienie wygłoszone podczas uroczystości,
2001 - Halina Birenbaum (Izrael) 2015 - spotkanie w muzeum POLIN,
2002 - Jan Nowak-Jeziorański (USA i Polska) Wystąpienie podczas uroczystości wręczenia tytułu.
2003 - Jerzy Kluger (Włochy), laudacja wygłoszona przez ks. Michała Czajkowskiego
2004 - ks. prof. Hanspeter Heinz (Niemcy) laudacja wygłoszona przez Stanisława Krajewskiego ,
2005 - rabin Michael Signer (USA) laudacja wygłoszona przez ks. Romana Indrzejczyka,
2006 - siostra Anne-Denise Rinckwald NDS (Francja i Polska) Podziękowanie Laureatki. Laudacja - Stanisław Krajewski.
2007 - rabin Irving Greenberg (USA), "Czego nauczyłem się od chrześcijan" - wystąpienie Laureata. Laudacja - Zbigniew Nosowski.
2009 - rabin Alon Goshen-Gottstein (Izrael), Laudacja - ks Wiesław Dawidowski.
2010 - ks. prof. Tomasz Halik (Czechy), Laudacja - Stanisław Krajewski.
2011 - prof. Joseph Halevi Horowitz Weiler.
  Josef Halevi Horowitz Weiler jest autorem słynnej książki "Chrześcijańska Europa. Konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość?" (1998). Doradca obrad Konwentu przygotowującego europejski Traktat Konstytucyjny.
  Uroczystość: uhonorowania prof. Weilera i jego wykład "Religious Freedom, National Identity and Human Rights: Europe's Sonderweg"
  Rozmowa z ks. Ireneuszem Wołoszczukiem (KAI Strasburg) "chcą, by religia była sprawą prywatną",
2012 - Ksiądz Superintendent Friedrich Magirius z Lipska. Laudacja (Stanisław Krajewski, współprzewodniczący PRChiZ)
2013 - rabin Boaz Pash
2014 - siostra Mary O'Sullivan RSM. Laudacja – Stanisław Krajewski.
2015 - Rabin Abraham Skórka.
  Rabin Abraham Skórka Człowiekiem Pojednania
  Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. / "Spotkania w Dialogu"./

  "Chciałbym wyrazić swoją wdzięczność przewodniczącym i wszystkim członkom Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów za ten wielki zaszczyt. Kiedy napisałem o tym dziś do papieża Franciszka, odpisał, co następuje:"Odnośnie tego, co napisałeś mi dziś na temat Kielc, zawsze będę po stronie przebaczenia i pojednania. Otwarte rany to nic dobrego, i mogą prowadzić do dalszych zakażeń. Ale kiedy się zasklepią, zostają jedynie blizny, które, z czasem, stają się integralnš pozostałością w naszej historii. Dziękuję Ci za to, co robisz dla pojednania." Drodzy moi przyjaciele, Papież dziękuje Wam za wasze oddanie wartościom biblii, z przesłaniem miłości, sprawiedliwości i równości, nauczanych przez wszystkich Proroków, byście budowali nową rzeczywistość na tej ziemi."
2016 -

 
strona główna PRChiŻ