Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialogOto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
 
> PRChiZ Kim jesteśmy Władze Statut Członkowie honorowi Siedziba Publikacja Rady Kwartalnik Kalendarium Ważne linki Lektura
 
 Kim jesteśmy

Celem Rady jest działalność zmierzająca do wzajemnego zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężenie stereotypów, szerzenie tolerancji i pogłębianie kontaktów międzyreligijnych.

Polska Rada Chrześcijan i Żydów jest członkiem Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ).


Nasze świadectwo


Nasza historia

Historia dialogu po Nostra aetate.

 

Niektóre z inicjatyw podejmowanych przez PRChiŻ:


  Wydanie w 1998 roku publikacji "Kościół katolicki o swoich żydowskich korzeniach". Skierowana jest ona zwłaszcza do katechetów, uczniów szkół średnich, a także wszystkich zainteresowanych dialogiem chrześcijańsko-żydowskim, powstała jako odpowiedź na potrzebę otwarcia się na dziedzictwo Żydów i ich religijne doświadczenie,

  Nadawanie co roku tytułu Człowiek Pojednania osobom szczególnie zasłużonym na rzecz pojednania i dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce,

  Nadawanie co roku honorowej nagrody im. ks. Romana Indrzejczyka Ustanowiła ją Polska Rada Chrześcijan i Żydów, by upamiętnić osobę tragicznie zmarłego duchownego, byłego wiceprzewodniczącego Rady.
  Nagroda im. ks. Romana Indrzejczyka za rok 2017. dla ks. Michała Jabłońskiego.

  11:30 - 12:30, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Warszawa, Al. Solidarności 74. /Laboratorium Więzi/


  "Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów" naprzemiennie - raz w kościele katolickim a raz w synagodze.

  Współpraca w przygotowaniu corocznego Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim.

  XIX Dzień Judaizmu, Warszawa, kościół środowisk twórczych. Modlitwa wiernych i tradycyjne przywoływanie imion zamordowanych żydowskich mieszkańców okolicy.

  Coroczna wspólna modlitwa z okazji żydowskiego święta Simchat Tora (Radość Tory).

  Wspólna Radość Tory, 2015. Warszawa, kościół środowisk twórczych.

  Wspólne seminaria Haliny Bortnowskiej i Stanisława Krajewskiego w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN:
  z cyklu "Uwierzyć w Muzeum?"

  Rozmawiamy o sprawach ważnych na ziemi i w niebie w nawiązaniu do fragmentów Tory.
  oraz wspólnie z Andrzejem Saramowiczem, Założycielem Polskiej Fundacjii Sufich im. Dżealaddina Rumiego, z cyklu "Miedzy religiami" - dyskusje na wybrane tematy, posiłkując się tekstami z Biblii Hebrajskiej, Nowego Testamentu oraz Koranu.

  Upamiętnieniamy Żydów, naszych współobywateli i sąsiadów ( *)

  Coroczne modlitewne spotkania Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego w rocznicę wybuchu powstania w Getcie.

  Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego 2013.

  Otwock corocznie 19. sierpnia:

  "Z tego miejsca 19 sierpnia 1942 niemieccy okupanci wywieźli do obozu zagłady w Treblince około 8 tysięcy mieszkańców naszego miasta. Żaden dzień nie zmienił historii Otwocka tak bardzo jak ten"

  Modlitewne spotkanie w Treblince organizowane przez ks. Wojciecha Lemańskiego na terenie obozu zagłady

  Treblinka, Wspólna modlitwa psalmami w każdą ostatnią sobotę miesiąca o godz. 10.00..     

Nadajemy co roku tytułu CZŁOWIEK POJEDNANIA osobom szczególnie zasłużonym na rzecz pojednania i dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce.


Dotychczasowi laureaci:
1992 - prof. Stephan Schreiner (Niemcy) i rabin Byron Sherwin (USA),
1993 - Sir Sigmund Sternberg (Anglia),
1994 - ks. prof. John Pawlikowski (USA),
1995 - siostra Dominika Zaleska (Szwajcaria),
1996 - rabin James Rudin (USA),
1997 - siostra Marie-Therese Huguet (Francja),
1998 - rabin Michael Schudrich (USA i Polska),
1999 - pani Tova Ben Tzwi (Izrael),
2000 - ks. Manfred Deselaers (Niemcy i Polska) Przemówienie wygłoszone podczas uroczystości,
2001 - Halina Birenbaum (Izrael) 2015 - spotkanie w muzeum POLIN,
2002 - Jan Nowak-Jeziorański (USA i Polska) Wystąpienie podczas uroczystości wręczenia tytułu.
2003 - Jerzy Kluger (Włochy), laudacja wygłoszona przez ks. Michała Czajkowskiego
2004 - ks. prof. Hanspeter Heinz (Niemcy) laudacja wygłoszona przez Stanisława Krajewskiego ,
2005 - rabin Michael Signer (USA) laudacja wygłoszona przez ks. Romana Indrzejczyka,
2006 - siostra Anne-Denise Rinckwald NDS (Francja i Polska) Podziękowanie Laureatki. Laudacja - Stanisław Krajewski.
2007 - rabin Irving Greenberg (USA), "Czego nauczyłem się od chrześcijan" - wystąpienie Laureata. Laudacja - Zbigniew Nosowski.
2009 - rabin Alon Goshen-Gottstein (Izrael), Laudacja - ks Wiesław Dawidowski.
2010 - ks. prof. Tomasz Halik (Czechy), Laudacja - Stanisław Krajewski.
2011 - prof. Joseph Halevi Horowitz Weiler.
  Josef Halevi Horowitz Weiler jest autorem słynnej książki "Chrześcijańska Europa. Konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość?" (1998). Doradca obrad Konwentu przygotowującego europejski Traktat Konstytucyjny.
  Uroczystość: uhonorowania prof. Weilera i jego wykład "Religious Freedom, National Identity and Human Rights: Europe's Sonderweg"
  Rozmowa z ks. Ireneuszem Wołoszczukiem (KAI Strasburg) "chcą, by religia była sprawą prywatną",
2012 - Ksiądz Superintendent Friedrich Magirius z Lipska. Laudacja (Stanisław Krajewski, współprzewodniczący PRChiZ)
2013 - rabin Boaz Pash
2014 - siostra Mary O'Sullivan RSM. Laudacja - Stanisław Krajewski.
2015 - rabin Abraham Skórka.
  Rabin Abraham Skórka Człowiekiem Pojednania
  Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. / "Spotkania w Dialogu"./

  "Chciałbym wyrazić swoją wdzięczność przewodniczącym i wszystkim członkom Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów za ten wielki zaszczyt. Kiedy napisałem o tym dziś do papieża Franciszka, odpisał, co następuje:"Odnośnie tego, co napisałeś mi dziś na temat Kielc, zawsze będę po stronie przebaczenia i pojednania. Otwarte rany to nic dobrego, i mogą prowadzić do dalszych zakażeń. Ale kiedy się zasklepią, zostają jedynie blizny, które, z czasem, stają się integralnš pozostałością w naszej historii. Dziękuję Ci za to, co robisz dla pojednania." Drodzy moi przyjaciele, Papież dziękuje Wam za wasze oddanie wartościom biblii, z przesłaniem miłości, sprawiedliwości i równości, nauczanych przez wszystkich Proroków, byście budowali nową rzeczywistość na tej ziemi."
2016 - prof. Andrea Riccardi,
2017 - rabin Walter Homolka,

 
strona główna PRChiŻ