Polska Rada Chrześcijan i Żydów
 
 
 
 

Dzień Judaizmu
w Kościele katolickim w Polsce


Oto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
  Day of Judaism in the Churches of Europe, 2009        Forum "Shared Testament"        Polecamy do przeczytania  
 
 
 

XVII Dzień Judaizmu
w Kościele katolickim w Polsce

  Pan jest moją mocą (...). Jemu zawdzięczam moje ocalenie (Wj 15,2)
  Jan Grosfeld: Katecheza dla studentów na Dzień Judaizmu w Kościele katolickim

  OGÓLNOPOLSKIE OBCHODY XVII DNIA JUDAIZMU Sandomierz - 16 stycznia 2014 r. (czwartek)

  Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz i Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza organizują w Sandomierzu w dniu 16 stycznia 2014 r. OGÓLNOPOLSKIE OBCHODY XVII DNIA JUDAIZMU W KOŚCIELE KATOLICKIM W POLSCE.

  Jako duchowe motto tego spotkania zostały wybrane słowa "Pan jest moją mocą (...). Jemu zawdzięczam moje ocalenie" (Wj 15,2). Ufamy, że ten dzień, który wypełni zgodna i jednogłośna modlitwa, pogłębiona duchowa refleksja nad Bożym słowem, zaduma nad historyczną przeszłością, a przede wszystkim szczery i braterski dialog współczesnych Żydów i chrześcijan, stanie się kolejną okazją do lepszego poznania się oraz odkrywania wspólnych tradycji i wspólnej drogi, którą jest codzienne życie wiarą w jednego Boga. Na tę szczególną chwilę modlitewnej zadumy serdecznie zapraszamy.

   Z okazji ogólnopolskich obchodów Dnia Judaizmu w Kościele katolickim, doszło wreszcie do odsłonięcia w katedrze sandomierskiej obrazu przedstawiającego rzekome męczeństwo katolickich dzieci w Sandomierzu wskutek mordu rytualnego wraz z umieszczoną tabliczką o treści (niestety, tylko po polsku): "Obraz ten przedstawia rzekomy mord rytualny, który miałby być dokonany przez sandomierskich Żydów w celu dodania krwi dziecka chrześcijańskiego do macy używanej w czasie Paschy. Wydarzenie to nie jest zgodne z prawdą historyczną, a co więcej nigdy nie mogło mieć miejsca, gdyż prawa judaizmu zabraniają spożywania krwi. Żydzi nie mogli dokonywać i nie dokonali mordów rytualnych. Z powodu podobnych oskarżeń byli często prześladowani i mordowani, jak to wydarzyło się również w Sandomierzu. Począwszy od XIII wieku papieże zabraniali rozpowszechniania tego rodzaju fałszywych zarzutów i bronili Żydów przed nimi." Taką właśnie propozycję napisu zgłosiła wiele lat temu Polska Rada Chrześcijan i Żydów. Więcej:  godz. 10.00
 • Spotkanie inaugurujące OGÓLNOPOLSKIE OBCHODY XVII DNIA JUDAIZMU w Sandomierzu (Ratusz - Rynek 1);
  program:
  • powitanie i słowo wprowadzające Jerzego Borowskiego Burmistrza Miasta Sandomierza
  • wystąpienie Bp. dr. Krzysztofa Nitkiewicza - Biskupa Sandomierskiego
  • wystąpienie Michaela Schudricha - Naczelnego Rabina Polski
  • wystąpienie Ambasadora Izraela - Zvi Rav Ner'a
  • ok. godz. 10.30 - wykład prof. zw. dr. hab. Waldemara Kowalskiego z Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - "Polacy i Żydzi w Sandomierzu, czyli o potrzebie wspominania przeszłości".
   prowadzący: Marcin Przeciszewski (KAI).

  godz. 11.30 - Modlitwa na Cmentarzu Żydowskim w Sandomierzu (ul. Sucha).
  godz. 12.30 - Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu (Dom Długosza ul. Długosza 9)
  1. Panel dyskusyjny. "Pan jest moją mocą (...). Jemu zawdzięczam moje ocalenie" (Wj 15,2).
  prowadzący: Marcin Przeciszewski (KAI).
  udział biorą:
  • prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
  • prof. Magda Teter z Wesleyan University w USA,
  • Michael Schudrich - Naczelny Rabin Polski,
  • Bp dr Mieczysław Cisło - Przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski,
  • prof. dr hab. Jan Grosfeld z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
  2. Promocja książki " Europejski kontekst dzieł w Katedrze sandomierskiej". Stosunki chrześcijańsko-żydowskie w historii, sztuce i pamięci.
  3. Otwarcie wystaw w piwnicach Domu Długosza:
  • Wystawa prac Hanny Kossowskiej: "Wypiski z niepamięci" z udziałem artystki.
  • Wystawa fotografii: "ślady pamięci - sandomierska wspólnota żydowska".

  godz. 14.00 - 15.00 - obiad.
  godz. 15.30 - Nabożeństwo Słowa Bożego pod przewodnictwem Bp. dr. Krzysztofa Nitkiewicza Biskupa Sandomierskiego w Bazylice Katedralnej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (ul. Katedralna 1) .
  godz. 17.00 - Katolicki Dom Kultury św. Józefa (ul. Mariacka 12):
  prowadzący: Marcin Przeciszewski (KAI).
  • Spektakl "Josela Rakowera rozmowa z Bogiem" autorstwa Zvi Kolitz'a, w przekładzie Artura Kucia
   Interpretacja - Sławomir Holland
   Muzyka i wykonanie - Michał Górczyński.

  godz. 18.30 - Kolacja w Wyższym Seminarium Duchownym (ul. Żeromskiego 6).
  * Istnieje możliwość odwiedzenia dawnej Synagogi (obecna siedziba Archiwum Państwowego) ul. Żydowska 4.


  Imprezy towarzyszące
  (12 - 16 stycznia 2014 r.):

  12 stycznia 2014 r. (niedziela)
  • godz. 17.00 - Koncert zespołu klezmerskiego "Chanajki" w Sali Rycerskiej Zamku (ul. Zamkowa 12). 13 - 16 stycznia 2013 r. (od poniedziałku do czwartku)
  • Prezentacja Księgi Pamięci Sandomierza (Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu). - Wystawa "Judaica w zbiorach Muzeum Okręgowego w Sandomierzu" - Muzeum Okręgowe w Sandomierzu (Zamkowa 12).
  • Wystawa w I LO Collegium Gostomianum (ul. Długosza 7) - "Historia i kultura Żydów licealistom nieobca" (Organizatorzy: I LO CG, Marta Korzynek, Marta Borowska).
  • Wystawa w I LO Collegium Gostomianum - "Oni byli naszymi uczniami - uczniowie wyznania mojżeszowego w historii szkoły" (Organizator: dr Barbara Tęgiewicz).
  • Wystawa w I LO Collegium Gostomianum - "Twórczość plastyczna Żydów" (Organizatorzy: uczniowie I LO CG).
  • Wystawa w I LO Collegium Gostomianum - "Reliefy i symbolika nagrobków na cmentarzu żydowskim w Sandomierzu" (Organizatorzy: uczniowie I LO CG, Joanna Pieronkiewicz - Szpernal).
  • planach Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Prezentacja portalu internetowego Wirtualny Sztetl oraz informacje o działalności i najbliższych  13 stycznia 2014 r. (poniedziałek)
  • godz. 9.00 - 12.00 - Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu - Warsztaty dla gimnazjalistów "Poznać znaczy zrozumieć" (kultura, tradycja, historia Żydów); prowadzi młodzież z II LO im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu (Organizatorzy: uczniowie II LO im. T. Kościuszki, Artur Brzozowski - Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Sandomierzu).
  • godz. 10.00 - Panel edukacyjny w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, (Organizatorzy: Muzeum Okręgowe, I LO CG, II LO)

  ŻYDZI W HISTORII
  1. Dwa tysiące lat przed stworzeniem świata. Judaizm - wiara, kultura, cywilizacja - Piotr Ławrowski, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu.

  2. Dzieje Żydów w Polsce - Marek Kwitek, I LO Collegium Gostomianum.

  3. Śladami sandomierskich Żydów - Artur Brzozowski, II LO w Sandomierzu.
  ŻYDZI W KULTURZE
  4. Poety z łatą na pysku dramat odrzucenia. O Julianie Tuwimie - dr Danuta Paszkowska, I LO Collegium Gostomianum.

  5. Jednorazowość olśnień. O życiu i twórczości Bolesława Leśmiana - Elżbieta Kownacka. II Liceum Ogólnokształcące w Sandomierzu.
  Ps. Dla gości, którzy zapragną przybyć do Sandomierza już w środę, organizatorzy zapewniają nocleg w Wyższym Seminarium Duchownym, ul. Żeromskiego 6. Bardzo prosimy o potwierdzenie przyjazdu do dnia 11 stycznia 2014 roku: adres mailowy: wsdsand@sandomierz.opoka.org.pl lub kontakt telefoniczny: 15 832 27 08

  6. Bruno Schulz - wielki mag polskiej literatury - Jerzy Krzemiński, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu.

  7. Polscy malarze żydowskiego pochodzenia w okresie międzywojennym - Bożena Ewa Wódz, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu.
  Projekcje filmów w Kinie "Starówka" Sandomierskiego Centrum Kultury (Rynek 25/26):
  • godz. 17.00 - "Wypełnić pustkę" - dramat, Izrael 2012', reż. Rama Burshtein.
  • godz. 19.00 - "Mój przyjaciel wróg" - dramat, Francja, Wielka Brytania, Izrael, 2012', reż. Eran Riklis.
  14 stycznia 2014 r. (wtorek)
  godz. 10.00 - Prelekcje w I LO Collegium Gostomianum (Organizatorzy: Muzeum Okręgowe i I LO CG):
  • Niemieckie obozy zagłady w ramach Einsatz Reinhardt na przykładzie SS Sonderkommando Sobibor - Piotr Ławrowski.
  • Życie i działalność Hannah Arendt - Mieczysław Godyń.
  • święta żydowskie - Hanna Kossowska.
  • Symbolika nagrobków żydowskich - Joanna Pieronkiewicz - Szpernal. Koordynatorzy: Agnieszka Kunys - Łukawska i Marta Korzynek
  godz. 17.00
  • Projekcja filmu "Mój przyjaciel wróg" - dramat, Francja, Wielka Brytania, Izrael, 2012', reż. Eran Riklis - Kino "Starówka" SCK.
  • Konkurs dla młodzieży szkół gimnazjalnych w I LO Collegium Gostomianum - "Historia i kultura Żydów" (Organizatorzy: I LO CG, Waldemar Białousz).
  • "Kulinaria żydowskie" - prezentacje uczniowskie i degustacja w I LO Collegium Gostomianum (Organizatorzy: I LO CG i uczniowie I LO CG).


  14 i 15 stycznia 2014 r. (wtorek, środa)
  • "Wycieczka po Sandomierzu śladami Żydów" - prowadzi młodzież z II LO im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu (Organizatorzy: uczniowie II LO im. T. Kościuszki, Artur Brzozowski).


  15 stycznia 2014 r. (środa)
  • Spektakl w Katolickim Domu Kultury: Premiera przedstawienia "Chonen i Lea na pograniczu światów", opartego na dramacie "Dybuk" Szymona An-skiego, w wykonaniu Teatru Szkolnego I LO CG "CEGIELNIA" (pod kierownictwem dr Danuty Paszkowskiej).
  • godz. 17.00 - Projekcja filmu "Wypełnić pustkę" - dramat, Izrael 2012', reż. Rama Burshtein - Kino "Starówka" SCK. Patroni medialni


Obchody w innych miastach

ABC Dnia Judaizmu

Dni Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce:

I - Warszawa 1998.

II - Wrocław 1999.

IV - Łódź 2001.

V - Lublin 2002

VI - Białystok 2003.

VII - Poznań 2004
  Wyjść, by stać się błogosławieństwem

  T. Węcławski, Wiara spotyka wiarę. Relacja między wiarš i refleksjš chrzeœcijańskš i żydowskš [w:] Czerpišc z korzenia szlachetnej oliwki. Dzień judaizmu w Poznaniu 2004–2007, red. J. Stranz, Poznań 2007, s. 244–253.

VIII - Katowice 2005

IX - Kielce 2006.

X - Gdańsk 2007

XI - Kraków 2008

XII - Warszawa 2009

XIII - Tarnów 2010

XIV - Przemyśl 2011

XV - Rzeszów 2012

XVI - Opole 2013 oraz w:
XVII - Sandomierz 2014 oraz w:

 
strona główna PRChiŻ