Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialogOto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
 
> PRChiZ Kim jesteśmy Władze Statut Członkowie honorowi Siedziba Publikacja Rady Kwartalnik Kalendarium Ważne linki Lektura
 
 
 
 
Dzień Judaizmu
w Kościele katolickim w Polsce
    Jan Grosfeld: Katecheza dla studentów na Dzień Judaizmu w Kościele katolickim

    Jednota - pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu ewangelicyzmowi i ekumenii na Dzień Judaizmu:
    "Co roku od osiemnastu lat 17 stycznia obchodzony jest Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej, jak i sama Rada nie uczestniczą w nim oficjalnie i nie prowadzą oficjalnego dialogu z Żydami. Czy i jak Kościoły oraz PRE powinny angażować się w regularny dialog i relacje z Żydami? Czy jest potrzeba takiego zaangażowania? Specjalnie dla JEDNOTY komentują przedstawiciele trzech wyznań: ks. Janusz Daszuta (metodysta), Ewa Jóźwiak (ewangeliczka reformowana) i ks. Henryk Paprocki (prawosławny)."


    "Co ty tu robisz, Eliaszu?" . (1 Krl 19, 9)

XIX Dzień Judaizmu
w Kościele katolickim w Polsce 2016.Toruń jest miejscem ogólnopolskich obchodów 19. Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, 17 stycznia 2016 r.

Przesłanie papieża na obchody Dnia Judaizmu.

Prymas Polski abp. Wojciech Polak: " Dzień Judaizmu to czas refleksji nad tajemnicą duchowej więzi chrześcijaństwa z judaizmem..."

Abp Gądecki o Dniu Judaizmu.

Przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem, bp. Mieczysław Cisło - Słowo na XIX Dzień Judaizmu.

17.I.2016 Obchody w Warszawie, w tym Bliskie Spotkanie Chrześcijan i Żydów. Relacja:

14.I.2016 Obchody w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.
Homilia bpa Grzegorza Rysia u Franciszkanów. (tekst:)

17-18.I.2016 Obchody w Kielcach - "Duchowe wędrówki" Instytut Kultury Spotkania i Dialogi Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w kamienicy, przy ul. Planty 7 odwiedziło ponad sto osób. Prezentacja izraelskiego filmu pt. "Jestem Józef, wasz brat" o trudnej, czasem bolesnej, drodze dialogu między chrześcijanami i Żydami, między judaizmem a chrześcijaństwem, między Watykanem i państwem Izrael. W poniedziałek - trzydniowe warsztaty reporterskie "Koniec. Początek", w których uczestniczy 20 uczniów kieleckich szkół. Franciszkanin o. Stanisław Jaromi mówił o papieskim wezwaniu do dialogu w encyklice papieża Franciszka "Laudato si".

9-19.I.2016 Obchody w Poznaniu: [Więcej:]

12-17.I.2016 Obchody we Wrocławiu:

12-17.I.2016 Gnieźnieńskie Dni Judaizmu:

12.I.2016 Obchody w Słupcy:

17-18.I.2016 Obchody w Chmielniku. 

Apel biskupów o upamiętnienie Żydów /XVIII Dzień Judaizmu 2015./

Z okazji Dnia Judaizmu episkopat prosi wiernych o pamięć o Żydach

Polska przez niemal 1000 lat była ziemią gościnną dla Żydów, usuwanych z wielu krajów europejskich. Mogli oni tu znaleźć nie tylko azyl i opiekę władzy królewskiej, ale i warunki do praktykowania własnej religii, rozwijania kultury, nauki i obyczajów. Historia Żydów polskich jest nieodłączną częścią dziedzictwa Rzeczypospolitej, która była wspólnym domem dla przedstawicieli różnych wyznań, religii i narodów. Przez wiele stuleci poprzedzających Szoa (Zagładę) jej tereny były najważniejszym ośrodkiem życia Żydów na świecie, jak i dynamicznym ośrodkiem żydowskiej twórczości duchowej i teologicznej. Tworzyli tu znamienite dzieła, a judaizm rozwijał się w sposób wolny. Istotnym elementem pejzażu polskich miast - obok katedr, uniwersytetów i klasztorów - były synagogi, szkoły, sklepy i cmentarze żydowskie. W polskim wojsku posługę duszpasterską pełnili także rabini. Wielu Żydów - obywateli Rzeczypospolitej oddało życie w obronie wspólnej ojczyzny. Współistnienie Polaków i Żydów nie zawsze było łatwe, bywało naznaczone nieufnością, oskarżeniami i konfliktami, ale tworzyło niepowtarzalną kulturę i duchowy klimat tej części Europy.

Tragiczne wydarzenia historii sprawiły, że przestrzeń żydowska w Polsce niemal już nie istnieje. Mimo, że uległa Zagładzie podczas II wojny światowej, to jest ważnym składnikiem i żydowskiej i polskiej pamięci. Ta wspólna pamięć niechaj będzie wezwaniem do troski o zapomniane ślady polsko-żydowskiej przeszłości. Niech ich upamiętnienie stanie się pokłosiem tegorocznego Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Tym bardziej, że jego obchody rozpoczęła wspólna modlitwa chrześcijan i Żydów, dzieci jednego Boga, w miejscu największej zagłady Żydów w historii, na terenie obozu Auschwitz-Birkenau.

Często nie zdajemy sobie już sprawy, że w bliskiej okolicy, na sąsiednich ulicach przez wieki mieszkali, pracowali i tworzyli Żydzi, nasi starsi bracia w wierze, sąsiedzi i współobywatele. Dobrze oddaje to otwarta niedawno stała wystawa w Muzeum Historii Żydów Polski. Naszym obowiązkiem jako chrześcijan jest troska o ocalenie pamięci o nich i przekazanie tej pamięci dzieciom i wnukom.

Apelujemy do kapłanów o wyjście z inicjatywą upamiętnienia społeczności żydowskiej w tych miejscowościach, gdzie ona zamieszkiwała, a do wiernych i władz lokalnych o pomoc w tym dziele. Nie wzruszajmy obojętnie ramionami mówiąc: "To nie nasza sprawa". Jest to obowiązek sumienia! Być może dawna synagoga, cmentarz żydowski czy mogiły ofiar Holokaustu nie poszły całkiem w niepamięć i da się coś zrobić na rzecz ich odnowy. Nie pozwólmy zniknąć z powierzchni ziemi tym znakom życia i wiary. A może da się ustalić nazwiska naszych dawnych żydowskich współobywateli? A jeśli materialnych śladów już nie ma, to znakiem pamięci niechaj będzie tablica czy pomnik, informujący o żyjącej tu wspólnocie żydowskiej. Będzie to także istotny gest wobec współczesnej społeczności żydowskiej, która choć niewielka, to w Polsce dynamicznie się rozwija jako część pluralistycznego społeczeństwa.

Odważmy się podjąć tę szlachetną inicjatywę, a pomocą niech będzie hasło tegorocznego XVIII Dnia Judaizmu: "Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi" (Ps 34,5). Podejmijmy ją w duchu nauczania Soboru Watykańskiego II i kolejnych papieży wraz ze świętym Janem Pawłem II, który od początku swego pontyfikatu wskazywał na wzajemną modlitwę i wzajemną troskę chrześcijan i Żydów jako na właściwe sposoby odbudowywania zapomnianego braterstwa.Komitet ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski

ABC Dnia Judaizmu

Bp Mieczysław Cisło: Dni Judaizmu mają tylko dać instytucjonalną formę polsko-żydowskim kontaktom, które rozwijamy przez cały czas.

Priere de clôture du Dies Judaicus solennisé dans une célébration oecuménique a Geneve, le 24 février 2014.

Jan Grosfeld: Katecheza dla studentów na Dzień Judaizmu w Kościele katolickim.

Day of Judaism in the Churches of Europe, 2009.

Spór o Dzień Judaizmu

BibliografiaDni Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce:

I - Warszawa 1998.

II - Wrocław 1999.

III - Kraków 2000.

IV - Łódź 2001.

V - Lublin 2002

VI - Białystok 2003.

VII - Poznań 2004

VIII - Katowice 2005

IX - Kielce 2006.

X - Gdańsk 2007

XI - Kraków 2008

XII - Warszawa 2009

XIII - Tarnów 2010

XIV - Przemyśl 2011

XV - Rzeszów 2012

XVI - Opole 2013 oraz w:
XVII - Sandomierz 2014 oraz w:
XVIII - Diecezja bielsko-żywiecka 2015

 
strona główna PRChiŻ