Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialogOto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
 
> PRChiZ Kim jesteśmy Władze Statut Członkowie honorowi Siedziba Publikacja Rady Kwartalnik Kalendarium Ważne linki Lektura
 
 
 
 
Dzień Judaizmu
w Kościele katolickim w Polsce


"Pokój! Pokój dalekim i bliskim!" (Iz 57, 19).

XXI Ogólnopolski Dzień Judaizmu w Kościele katolickim
centralne obchody w Warszawie, 17 I 2018.

  Dzień Judaizmu w 2018 r. obchodzony będzie pod hasłem "Pokój! Pokój dalekim i bliskim!" (Iz 57, 19).

    Z Włoch:
    "Ever since 1970, January 17 has been observed as the annual"Day for deepening and developing the dialogue between Catholics and Jews" (approfondimento e sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei). On this day, Catholic Churches and institutions all over Italy organize encounters with Jewish representatives." - Lisa Palmieri-Billig: "Biblical studies and contemporary anti-Semitism"


  W Warszawie ze strony żydowskiej weźmie w nim udział znany kantor Symcha Keller - przewodniczący Rady Religijnej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, Naczelny Rabin RP - Michael Schudrich, ambasador Izraela w Polsce oraz inne osobistości. Gospodarzem obchodów jest metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, a są one organizowane przez Radę Episkopatu ds. Dialogu Religijnego, której przewodniczy bp Rafał Markowski.
  Więcej:
  Program, program szczegółowy - PDF.

  10-11 I 2018. Warsztaty dziennikarskie o judaizmie i relacjach katolicko-żydowskich poprzedzające XXI Dzień Judaizmu. 11:00 - 15:00 w Domu Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza (Warszawa, Żytnia 11). Laboratorium "Więzi" i Katolicka Agencja Informacyjna.
  Motto - słowa Jana Pawła II: "Kto spotyka Jezusa, spotyka judaizm".


  Obchody w całej Polsce

  Obchody w Gnieźnie i

  Obchody w Poznaniu.


  • Rozmowa z ks. Jerzym Stranzem, dyrektorem Wydawnictwa Świętego Wojciecha, przewodniczącym Stowarzyszenia Coexist i wieloletnim organizatorem Dnia Judaizmu w Poznaniu /PULSMAG/
  • Spotkanie z Bellą Szwarcman-Czarnotą oraz Anną Bodzińską, wtorek 16.01. 18.00 w Pałacu Działyńskich. Rozmowa o religijnej aktywności kobiet w judaizmie.
  • Nabożeństwo biblijne z udziałem przedstawicieli Gminy Żydowskiej w parafii pw. św. Wojciecha na Wzgórzu św. Wojciecha.
  • Teatr Nowy, 18 stycznia - na Trzeciej Scenie nasi aktorzy przeczytają fragmenty "Przypowieści o skrybie i innych opowiadań" Szmuela Josefa Agnona, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1966. Lektura wzbogacona zostanie dyskusją na temat wpływu baśni, fantazji i mitów na kondycję i samoświadomość współczesnego człowieka oraz ocalającej mocy literatury. W dyskusji udział wezmą prof. Katarzyna Kuczyńska-Koschany i prof. Wiesław Ratajczak. Prowadzenie: Michał Pabian.

  Obchody w Krakowie:
  • Po modlitwie w intencji Żydów i relacji chrześcijańsko-żydowskich (bazylika Franciszkanów, g. 15.30) o tym, czego katolik może się nauczyć od religijnego Żyda, opowie p. Urszula Antosz-Rekucka, katechetka z Mszany Dolnej, zaangażowana w dialog międzyreligijny i upamiętnianie dziedzictwa polskich Żydów, nominowana do Nagrody Polin (UPJPII, ul. Franciszkańska 1, s. 120, g. 16.30).
  • We wtorek 16 stycznia Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze" i JCC zapraszają na debatę nt. "Obraz Żydów w myśli chrześcijańskiej" z udziałem członków Klubu: dr Zofii Radzikowskiej, ks. prof. Łukasza Kamykowskiego i red. Janusza Poniewierskiego. Prowadzenie: Henryk Woźniakowski (Wyd. Znak); ul. Miodowa 24, g. 18.30. (Relacja multimedialna.)

  Obchody w Łodzi
   Antysemityzm jest grzechem i na ten temat nie ma w Kościele żadnej dyskusji - podkreślił metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś, który w środę uczestniczył w Łodzi w obchodach organizowanego przez Kościół Katolicki Dnia Judaizmu. (www.tvn24.pl)
   Abp Ryœ - "Pierwsza schizma to rozejście się Kościoła z Izraelem. To ogromna rana" - abp tłumaczy, jak Kościół, a także każdy katolik, powinien traktować Judaizm.

  Obchody w Kielcach - Stowarzyszenie im. Jana Karskiego

  Obchody we Wrocławiu - "Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów?" uzupełnione drugim: "Czy Żydzi i chrześcijanie potrzebują się nawzajem?"
   Chrześcijaństwo nie tylko wyrosło z pnia judaizmu – ono odnawia swoje w nim zakorzenienie. Pielęgnowanie tych korzeni oraz świadomość ich głębokości potrzebne są każdemu chrześcijaninowi, umocni wiarę i poczucie przynależności do ludu Bożego. Jan Grosfeld, profesor nauk społecznych, zajmując się żydowskimi wpływami na kształt cywilizacji europejskiej, wskazuje na ścisły związek chrześcijaństwa z tradycją judaistyczną. Na pytanie "Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów?" uzupełnione drugim: "Czy Żydzi i chrześcijanie potrzebują się nawzajem?" prof. Grosfeld odpowiada w rozmowie z ks. Mariuszem Rosikiem podczas obchodów Dnia Judaizmu w Kościele katolickim 18.01.2018 we Wrocławiu. /Orygenes.pl/
   

  Apel biskupów o upamiętnienie Żydów /XVIII Dzień Judaizmu 2015./

  Z okazji Dnia Judaizmu episkopat prosi wiernych o pamięć o Żydach

  Polska przez niemal 1000 lat była ziemią gościnną dla Żydów, usuwanych z wielu krajów europejskich. Mogli oni tu znaleźć nie tylko azyl i opiekę władzy królewskiej, ale i warunki do praktykowania własnej religii, rozwijania kultury, nauki i obyczajów. Historia Żydów polskich jest nieodłączną częścią dziedzictwa Rzeczypospolitej, która była wspólnym domem dla przedstawicieli różnych wyznań, religii i narodów. Przez wiele stuleci poprzedzających Szoa (Zagładę) jej tereny były najważniejszym ośrodkiem życia Żydów na świecie, jak i dynamicznym ośrodkiem żydowskiej twórczości duchowej i teologicznej. Tworzyli tu znamienite dzieła, a judaizm rozwijał się w sposób wolny. Istotnym elementem pejzażu polskich miast - obok katedr, uniwersytetów i klasztorów - były synagogi, szkoły, sklepy i cmentarze żydowskie. W polskim wojsku posługę duszpasterską pełnili także rabini. Wielu Żydów - obywateli Rzeczypospolitej oddało życie w obronie wspólnej ojczyzny. Współistnienie Polaków i Żydów nie zawsze było łatwe, bywało naznaczone nieufnością, oskarżeniami i konfliktami, ale tworzyło niepowtarzalną kulturę i duchowy klimat tej części Europy.

  Tragiczne wydarzenia historii sprawiły, że przestrzeń żydowska w Polsce niemal już nie istnieje. Mimo, że uległa Zagładzie podczas II wojny światowej, to jest ważnym składnikiem i żydowskiej i polskiej pamięci. Ta wspólna pamięć niechaj będzie wezwaniem do troski o zapomniane ślady polsko-żydowskiej przeszłości. Niech ich upamiętnienie stanie się pokłosiem tegorocznego Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Tym bardziej, że jego obchody rozpoczęła wspólna modlitwa chrześcijan i Żydów, dzieci jednego Boga, w miejscu największej zagłady Żydów w historii, na terenie obozu Auschwitz-Birkenau.

  Często nie zdajemy sobie już sprawy, że w bliskiej okolicy, na sąsiednich ulicach przez wieki mieszkali, pracowali i tworzyli Żydzi, nasi starsi bracia w wierze, sąsiedzi i współobywatele. Dobrze oddaje to otwarta niedawno stała wystawa w Muzeum Historii Żydów Polski. Naszym obowiązkiem jako chrześcijan jest troska o ocalenie pamięci o nich i przekazanie tej pamięci dzieciom i wnukom.

  Apelujemy do kapłanów o wyjście z inicjatywą upamiętnienia społeczności żydowskiej w tych miejscowościach, gdzie ona zamieszkiwała, a do wiernych i władz lokalnych o pomoc w tym dziele. Nie wzruszajmy obojętnie ramionami mówiąc: "To nie nasza sprawa". Jest to obowiązek sumienia! Być może dawna synagoga, cmentarz żydowski czy mogiły ofiar Holokaustu nie poszły całkiem w niepamięć i da się coś zrobić na rzecz ich odnowy. Nie pozwólmy zniknąć z powierzchni ziemi tym znakom życia i wiary. A może da się ustalić nazwiska naszych dawnych żydowskich współobywateli? A jeśli materialnych śladów już nie ma, to znakiem pamięci niechaj będzie tablica czy pomnik, informujący o żyjącej tu wspólnocie żydowskiej. Będzie to także istotny gest wobec współczesnej społeczności żydowskiej, która choć niewielka, to w Polsce dynamicznie się rozwija jako część pluralistycznego społeczeństwa.

  Odważmy się podjąć tę szlachetną inicjatywę, a pomocą niech będzie hasło tegorocznego XVIII Dnia Judaizmu: "Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi" (Ps 34,5). Podejmijmy ją w duchu nauczania Soboru Watykańskiego II i kolejnych papieży wraz ze świętym Janem Pawłem II, który od początku swego pontyfikatu wskazywał na wzajemną modlitwę i wzajemną troskę chrześcijan i Żydów jako na właściwe sposoby odbudowywania zapomnianego braterstwa.  Komitet ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski

  Warszawa,15 stycznia 2015 roku

ABC Dnia Judaizmu

Bp Mieczysław Cisło: "Dni Judaizmu mają tylko dać instytucjonalną formę polsko-żydowskim kontaktom, które rozwijamy przez cały czas."

Priere de clôture du Dies Judaicus solennisé dans une célébration oecuménique a Geneve, le 24 février 2014.

Jan Grosfeld: Katecheza dla studentów na Dzień Judaizmu w Kościele katolickim.

Day of Judaism in the Churches of Europe, 2009.

Spór o Dzień Judaizmu

BibliografiaDni Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce:

I - Warszawa 1998.

II - Wrocław 1999.

III - Kraków 2000.

IV - Łódź 2001.

V - Lublin 2002

VI - Białystok 2003.

VII - Poznań 2004

VIII - Katowice 2005

IX - Kielce 2006.

X - Gdańsk 2007

XI - Kraków 2008

XII - Warszawa 2009

XIII - Tarnów 2010

XIV - Przemyśl 2011

XV - Rzeszów 2012

XVI - Opole 2013 oraz w:
XVII - Sandomierz 2014 oraz w:
XVIII - Diecezja bielsko-żywiecka 2015

XIX - Toruń 2016

XX - Kielce 2017
 
strona główna PRChiŻ