Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialogOto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
 
> PRChiZ Kim jesteśmy Władze Statut Członkowie honorowi Siedziba Publikacja Rady Kwartalnik Kalendarium Ważne linki Lektura
 
 
2017 - Rok Reformacji
Dekada Reformacji Ulotka

"Marcin Luter i Żydzi" - deklaracja przyjęta podczas 2. sesji 12. Synodu Niemieckiego Kościoła Ewangelikalnego (EKD), Brema, 8-11 XI 2015.
Marcin Luter i Żydzi – refleksja współczesnego luteranizmu.

31 X 2016. Doroczne Święto oraz inauguracje 500 lecia Reformacji.

przypominające o rozpoczętym i trwającym do dziś dziele odnowy Kościoła Powszechnego.
Bezprecedensowe upamiętnienie Reformacji:
"Stanowczo odrzucamy wszelką nienawiœść i przemoc, zarówno dokonane w przeszłości, jak i obecnie - szczególnie, gdy wyrażane są w imię religii. Dzisiaj słyszymy polecenie Boga, by wszelkie konflikty odłożyć na bok. Jesteśmy uwolnieni przez łaskę, by zmierzać do wspólnoty, do której nieustannie wzywa nas Bóg" - czytamy w katolicko-luterańskim oświadczeniu podpisanym w Lund przez prezydenta Światowej Federacji Luterańskiej bp. Muniba Younana oraz zwierzchnika Kościoła rzymskokatolickiego papieża Franciszka.

Kard. Kasper: Rok Reformacji - szansą dla obu Kościołów.


Rok Reformacji na Śląsku. A w Warszawie?

Marcin Luter i Żydzi - refleksja współczesnego luteranizmu.

"Rok jubileuszu 500 lat Reformacji skłania nie tylko do podsumowań tego, co w dziedzictwie reformacyjnym pozytywne i inspirujące, ale także do krytycznego spojrzenia na to, co jest jego trudną częścią."

"Do niewątpliwie najtrudniejszych kart spuścizny Reformacji luterańskiej należą antyżydowskie wypowiedzi Marcina Lutra." Więcej:


Kalendarium

28 II 2017. "I tak oto ekumenicznie sceptyczne środowisko protestanckie dyskutowało o katolikach bez katolików, a w Krakowie lokalne środowisko naukowe wsparte przez teologów z innych ośrodków dyskutowało o reformacji i ewangelikach bez ewangelików." - O reformacji we własnym gronie - ekumenizm pozorowany w 500 lat reformacji.

5 II 2017. Polski protestantyzm - różnorodny i zachowawczy. Rozmowa z prof. Zbigniewem Paskiem, religioznawcš i badaczem polskiego protestantyzmu

1 II 2017. Sympozjum w Opolu z okazju Jubileuszu 500 lat Reformacji 1 II 2017. Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 500-lecia obecności protestantów na ziemiach polskich.
"Dyskusja, która przebiegała w Senacie po odczytaniu projektu uchwały (stenogram) rozczarowała wielu polskich ewangelików. Można było odnieść wrażenie, że więcej było w niej uprzedzeń i stereotypów niż chęci docenienia ewangelicyzmu i Reformacji w Polsce. Szczególną trudność dla Senatorów stanowiło stwierdzenie, że "idee Reformacji przenikały w XVI wieku do Polski, która stanowiła wzór tolerancji religijnej w ówczesnej Europie" oraz, że ewangelicyzm wpłynął na rozwój kultury, języka ojczystego, szkolnictwa, muzyki sakralnej, działalności społecznej oraz świadomości narodowej i obywatelskiej".

1 XII 2016. W 500. rocznicę Reformacji list przewodniczącego Zjednoczonego Kościoła Protestanckiego Belgii (E.P.U.V. /V.P.K.B.), Stevena H. Fuite'a skierowany do Filipa Markiewicza, Przewodniczącego Centralnego Zgromadzenia Żydów Belgii, odrzucający antyżydowskie sformułowania Martina Lutra zawarte w "Von den Juden und ihren Lügen" /"On the Jews and Their Lies", "O Żydach i ich kłamstwach"/ (1543).

6 XI 2016. Sześć papieskich współczesnych Błogosławieństw z kazania w Malmö:
/Zbigniew Nosowski, Laboratorium Więzi/

31 X 2016. Lund-Malmö. Wspólne katolicko-luterańskie upamiętnienie Reformacji. Od konfliktu do wspólnoty - razem w nadziei

30 XI 2016. Dariusz Brunicz - Rok Reformacji jako rachunek sumienia, Laboratorium Więzi

15 X 2016. Cieszyn: Przesłanie na 500-lecie Reformacji [ Więcej:]

15 X 2016. Złączeni w nadziei - Wspólne Upamiętnienie 500 lat Reformacji.
Kardynał Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, oraz ks. Martin Junge, sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej opublikowali wspólny artykuł poświęcony ekumenicznemu wymiarowi obchodów 500 lat Reformacji.

   

Reforming, Rereading, Renewing. Martin Luther and 500 Years of Tradition and Reform in Judaism and Christianity.

2-5 VII 2017. Bonn. - Doroczna konferencja

"Reforming, Rereading, Renewing. Martin Luther and 500 Years of Tradition and Reform in Judaism and Christianity."
Zaproszenie, temat, podstawowe informacje, harmonogram, program.

Przygotowania - kalendarz:


Przebieg:
50 lat dialogu luterańsko-rzymskokatolickiego