Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialogOto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
 
> PRChiZ Kim jesteśmy Władze Statut Członkowie honorowi Siedziba Publikacja Rady Kwartalnik Kalendarium Ważne linki Lektura
 
 


Bliskie Spotkania Chrześcijan i ŻydówPolska Rada Chrześcijan i Żydów 19 listopada 2013. w Warszawie zainaugurowała cykl zebrań otwartych pod wspólną nazwą "Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów". Będą się one odbywały naprzemiennie, raz w kościele katolickim a raz w synagodze.

Pierwsze spotkanie odbyło w kościele duszpasterstwa środowisk twórczych pw. św. Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego przy Placu Teatralnym 20 w Warszawie. Następne w styczniu przyszłego roku zorganizowane zostanie w synagodze Ec Chaim przy Alejach Jerozolimskich 53, na IV piętrze. Spotkania będą prowadzone przez Bogdana Białka, chrześcijańskiego współprzewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, ks. Grzegorza Michalczyka, wiceprzewodniczącego Zarządu oraz rabina Stasa Wojciechowicza, członka Zarządu.

- Celem Spotkań jest praktyczna realizacja idei dialogu rozumianego jako spotkania osób w pełnym poszanowaniu i akceptacji własnej odrębności, tożsamości i indywidualności. Uczestnicy dialogu muszą posiadać silną własną wiarę i tak samo silne przekonanie, że każdy człowiek ma prawo do własnej religijności, duchowości i drogi do Boga. Chcemy, aby nasze Spotkania stały się znakiem nadziei i pokoju dla wszystkich ludzi dobrej woli – poinformował KAI Bogdan Białek, współprzewodniczący Polskiej Rada Chrześcijan i Żydów.

- Spotkania będą miały charakter "gazety mówionej" - zaproszeni goście w ramach wyznaczonego czasu przedstawią swój punkt widzenia na dowolnie wybrane tematy. Będą także goście specjalni, niekoniecznie bezpośrednio związani z dialogiem chrześcijańsko-żydowskim, lecz wnoszący wielki wkład w kulturę spotkania ludzi swoją działalnością artystyczną, naukową czy społeczną - dodał.

Podczas inauguracyjnego spotkania rabin Joel Chaim Nowicki mówił o stosunku judaizmu do kontrowersyjnych procedur medycznych. Ks. Włodzimierz Misijuk, wykładowca prawosławnego seminarium, opowie o związkach liturgii prawosławnej z liturgią żydowską.

Monika Krawczyk, dyrektor Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, wyjaśniała, co dzisiaj oznacza dziedzictwo żydowskie. Sebastian Rejak z Ministerstwa Spraw Zagranicznych mówił o polityce rządu polskiego wobec diaspory żydowskiej. Gościem specjalnym była Julia Hartwig, która przeczytała i zinterpretowała swoje ostatnie wiersze.

W części artystycznej wystąpił chóru Szir Awiw.

Następne spotkanie zaplanowano na styczeń przyszłego roku, w synagodze Ec Chaim i poświęcone będzie głównie problematyce związanej z chrześcijaństwem i chrześcijańskim punktem widzenia. Konferencje podczas rekolekcji mają temat: "Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił!" (Iz. 63,19) oraz "Wtedy zawołasz, a Pan odpowie" (Iz. 58,9).

Kalendarium
 • 19.11.2013. Warszawa, Polska Rada Chrześcijan i Żydów zainaugurowała cykl zebrań otwartych pod wspólną nazwą "Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów". Będą się one odbywały naprzemiennie, raz w kościele katolickim a raz w synagodze.

 • 14.01.2014 Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów - spotkanie II, XVII Dzień Judaizmu. Wzajemna wdzięczność chrześcijan i Żydów była głównym tematem Spotkania. Organizatorem - Polska Rada Chrześcijan i Żydów oraz Stowarzyszenie im. Jana Karskiego. Na nasze zaproszenie w synagodze wystąpił chór parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Kielcach pod batutą Rafała Bazanka. Relacja KAI. Relacja fotograficzna. Pełny zapis:

 • 18 marca 2014 Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów - Spotkanie III organizator: Polska Rada Chrześcijan i Żydów, współorganizator: Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, partnerzy: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych, Archidiecezji Warszawskiej, Synagoga Ec Chaim przy Gminie, Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Uroczystość wręczenia tytułu Człowiek Pojednania za rok 2013 Rabinowi Boazowi Pash z Jerozolimy. Wystąpienie laureata: "Oto rodowód potomków Adama. Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boga stworzył go..." (Bereszit 5:1)
  "I inną księgę otwarto, która jest księgą życia..." (objawienie Jana 20:12). Kościół pw. św. Alberta Chmielowskiego i św. Andrzeja Apostoła, Plac Teatralny, Warszawa, wtorek, godzina szósta trzydzieści po południu. Program:

 • 5 maja 2014 Bliskie Spotkanie Chrześcijan i Żydów w Krakowie. Kościół św. Katarzyny przy ul. Augustiańskiej 7 (kaplica św. Doroty) godz 18 30. Debata pomiędzy biskupem drem hab. Grzegorzem Rysiem a prof. drem hab. Stanisławem Krajewskim na temat: „Tikun olam i Ewangelia Błogosławieństw - Żydów i chrześcijan powinności wobec świata“. Wezmą udział także: dr Zofia Radzikowska, działaczka krakowskiej społeczności żydowskiej, oraz mała siostra Jezusa Krystyna Klara (komentarz do Psalmu 51); Agnieszka Kowalczyk - śpiew, oraz Witold Góral - gitara (część artystyczna). Prowadzenie: Bogdan Białek - współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, oraz Janusz Poniewierski - prezes Klubu Chrześcijan i Żydów "Przymierze". Relacja:

 • 27 maja 2014 czwarte Bliskie Spotkanie Chrześcijan i Żydów, Warszawa, godz 18.30, synagoga im. Nożyków. Gościem specjalnym będzie Pan Wiesław Myśliwski. Oprawa artystyczna - wybitny jazzman Włodzimierz Kinior Kiniorski. Ponadto: Anna Connoly i Anna Chipczyńska. Program: i relacja filmowa.

 • 3 marca 2015, godz 18.30, synagoga im. Nożyków. Inauguracja obchodów 25-lecia Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz 50. rocznicy Deklaracji "Nostra aetate". Program: Współorganizatorem jest Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie.


 • W Warszawie 18.I.2015., Bliskie Spotkanie Chrześcijan i Żydów. Kościół środowisk twórczych, plac Teatralny godz 18 00. Program: Więcej: Relacja: Bogdan Białek - podsumowanie. Relacja fotograficzna:

 • 17.I.2016Dzień Judaizmu, obchody w Warszawie, w tym Bliskie Spotkanie Chrześcijan i Żydów. Relacja:  

 • 18 IX 2016. Ksiądz Jan Zieja In memoriam.

  Muzeum POLIN, godz. 18:30. Spotkanie w ramach cyklu "Bliskie spotkania Chrześcijan i Żydów" organizowanego przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów upamiętni osobę ks. Jana Ziei. Był on działaczem społecznym, wybitnym kaznodzieją, tłumaczem, pisarzem religijnym, żołnierzem wojny roku 1920, uczestnikiem kampanii wrześniowej 1939., kapelanem Szarych Szeregów i AK, uczestnikiem powstania warszawskiego, działaczem opozycji demokratycznej w PRL, współzałożycielem Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR", przyjacielem Żydów.
  Poprowadzenie Bogdan Białek. Udział wezmą: Stanisław Krajewski, Jacek Moskwa, Henryk Wujec, Seweryn Blumsztajn, Józef Duriasz, ks. Grzegorz Michalczyk. Rabin Michael Schudrich odczyta psalm i podzieli się refleksją teologiczną.
  Kazania księdza Jana, czyta Józef Duriasz.
  Zapis dźwiękowy Spotkania.
  Więcej:
  Ewangelia Jana Ziei - Ryszard Bosakowski /Fronda oraz Karta (58 / 2008) fragmenty listów, kazań i pism rozsianych księdza Jana Ziei (strony 98 - 133).
  Kwartalnik "Przeszedł blisko nas" pod redakcją Tadeusza Rogowskiego.
  Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA.