Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialogNasze blogi


Polska Rada Chrześcijan i Żydów
Międzynarodowa Rada
Chrześcijan i Żydów
To, co się wtedy zdarzyło,..Oto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
Licznik
Odwiedziny 2014-15
 
Władze Statut Członkowie honorowi Siedziba i miejsce spotkań Publikacja Rady Kalendarium Ważne linki Lektura
 
 
 

Dziedzictwo
Starego Testamentu

Judaizm 101
Jesziwa Pardes
The 614th Commandment Society

Chrześcijaństwo

Simchat Tora
Radość Tory

Adhortacja apostolska:
Reconciliatio et paenitentia

Jom Kippur
Dzień Pojednania
 

Kim jesteśmy:

Stałe inicjatywy Rady: Więcej:

Więcej:

Teksty dialogu: Więcej:

Rok 2015, niezbędny dialog.

Kronika wydarzeń bieżących

 • "DESTRUKCJA - na różne sposoby jest dziś tematem dnia", lekcje płynące z destrukcji - blog rabina Alona Goshen-Gottsteina.
 • 26.VIII.2015. Uroczystości rocznicowe, Kielce pamiętają! W dniach 20-24 sierpnia 1942. z Kielc wywieziono do obozu w Treblince ok. 20 000 - 21 000 Żydów. Na miejscu zastrzelono ok 1500, głównie starszych, chorych i dzieci. "Ostateczne rozwiązanie".
 • 16-21.VIII. 2015 Elijah Summer Leadership Institute: "Religious Genius": Ecce Homo, Via Dolorosa 41, Jerusalem, Israel "Every religious tradition has been inspired and transformed by exceptional individuals, whose personal qualities and wisdom set the standards to which we aspire in our spiritual lives. "Religious Genius" is a new way of understanding those individuals and their impact. This seminar will include an in-depth exploration of three such individuals, one from each of Judaism, Christianity and Islam, in order to illustrate the way that they speak beyond their own traditions and provide wisdom and guidance for us all." Elijah Interfaith Institute. Program:
 • 19.VIII.2015. 73. rocznica zagłady otwockich Żydów. Społeczny Komitet Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich oraz Towarzystwo Przyjaciół Otwocka zapraszają na marsz pamięci i modlitwy. W uroczystości wezmą udział dawni żydowscy mieszkańcy Otwocka, m. in. Józef Nitzan (Panicman) z Izraela z 14-osobową rodziną. Rozpoczęcie na bocznicy kolejowej w Otwocku, przy przejściu przez tory, od strony ul. Górnej godz. 19.00
  23.VIII.2015 godz. 18.00. spacer po nieistniejącym mieście - wieczorną wędrówkę śladami otwockiego getta poprowadzi Sebastian Rakowski, kierownik Muzeum Ziemi Otwockiej, prezes Towarzystwa Przyjaciół Otwocka. Relacja. Co bym wtedy robił?
 • 15.VIII.2015. Narewka - 74 rocznica zagłady Żydow. [Więcej]
 • 11.VIII.2015. "Prosimy Cię, Panie, aby nigdy nie wyrastały między ludźmi mury prowokujące nienawiść, uprzedzenia i przemoc. Niech wszelkie podziały zostaną zniweczone mocą Twojej potęgi. Natchnij nas do dobrego działania i obdarz nas Twoim świętym pokojem – Szalom. Amen!" Kraków, synagoga Kupa - uroczystość upamiętniająca 70. rocznicę pogromu, do ktorego doszło w tym mieście 11 sierpnia 1945 r. ( wykład dr Edyty Gawron, modlitwa Żydów i chrześcijan). Godz. 18. Zaproszenie. Relacja: i Fotorelacja: [ więcej].
 • 7.VIII.2015. Arcybiskup Canterbury Justin Welby i naczelny rabin Ephraim Mirvis wspierają inicjatywę wspólnej modlitwy za chrześcijan prześladowanych na Bliskim Wschodzie.
 • 6.VIII.2015. Kielce. Instytut Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego gościł grupę 55 osób z całego świata, przedstawicieli różnych konfesji chrześcijańskich i judaizmu, zaangażowanych w dialog chrześcijańsko-żydowski. Po Polsce podróżują pod opieką Moniki Krawczyk, dyrektorki Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.
 • 31.VII.2015 Jeœli nie dziś, to kiedy? Brytyjscy Żydzi modlą się za chrześcijan na Bliskim Wschodzie. [ Więcej:].
 • 28.VII.2015. Watykan. otwarto wystawę obrazującą relacje papieża Jana Pawła II z Żydami. W otwarciu uczestniczył naczelny rabin Rzymu Riccardo Di Segni.

  Kalendarium


Polska Rada Chrześcijan i Żydów
Konto: PKO BP SA IX O/W-wa
64102010970000770201124569
Al. Solidarności 76a, 00-145 Warszawa
Regon: 010013880. NIP: 5252398217
Do korespondencji:
Marszałkowska 111a/1119, Warszawa
kontakt z redakcją