Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Dialog teologiczny
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialog

Polska Rada Chrześcijan i ŻydówOto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
Licznik
Odwiedziny 2014-15
 
Kim jesteśmy Władze Statut Członkowie honorowi Siedziba Publikacja Rady Kwartalnik Rady Kalendarium Ważne linki Lektura
 
 
 

Stałe inicjatywy Rady: Więcej:

Nadawanie co roku tytułu Człowiek Pojednania osobom szczególnie zasłużonym na rzecz pojednania i dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce,

Siostra Mary O'Sullivan RSM.
Człowiek Pojedniania 2014. Laudacja:Rabin Boaz Pash - Człowiek Pojedniania 2013.


Współpraca w przygotowaniu corocznego Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim.

XIX Dzień Judaizmu, Warszawa, kościół środowisk twórczych. Modlitwa wiernych i tradycyjne przywoływanie imion zamordowanych żydowskich mieszkańców okolicy.

Upamiętnieniamy Żydów, naszych współobywateli i sąsiadów ( *)

Coroczne modlitewne spotkania Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego w rocznicę wybuchu powstania w Getcie.

Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego 2013.

Otwock corocznie 19. sierpnia:

"Z tego miejsca 19 sierpnia 1942 niemieccy okupanci wywieźli do obozu zagłady w Treblince około 8 tysięcy mieszkańców naszego miasta. Żaden dzień nie zmienił historii Otwocka tak bardzo jak ten"

Modlitewne spotkanie w Treblince organizowane przez ks. Wojciecha Lemańskiego na terenie obozu zagłady

Treblinka, Wspólna modlitwa psalmami w każdą ostatnią sobotę miesiąca o godz. 10.00..

Coroczna wspólna modlitwa z okazji żydowskiego święta Simchat Tora (Radość Tory).

Wspólna Radość Tory, 2015. Warszawa, kościół środowisk twórczych.

"Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów" naprzemiennie - raz w kościele katolickim a raz w synagodze.

Wspólne seminarium Haliny Bortnowskiej i Stanisława Krajewskiego w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z cyklu "Uwierzyć w Muzeum?" - rozmawiamy o sprawach ważnych na ziemi i w niebie w nawiązaniu do fragmentów Tory.

Więcej:
Zapowiedzi:

Kronika wydarzeń bieżących

16 II 2016. Warszawa, ŻIH, seminarium "Oświecenie w ujęciu filozofii Theodora W. Adorno i Maksa Horkheimera. Spór o kulturowe źródła Zagłady". Godz. 11 00.

10-11 II 2016. Konferencja naukowa w 5. rocznicę śmierci abp. Józefa Życińskiego.

8 II 2016. Jeszcze przez tydzień można zapisać się na pierwszą edycję podyplomowych studiów "Relacje chrześcijańsko-żydowskie". Studia podyplomowe, 3 semestry. Pierwsza edycja, rok akademicki 2016/2017. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu.

6 II 2016. "Od dwóch tygodni słowo "Nasi" jest najpopularniejszym słowem na Litwie. "Nasi" to tytuł książki, która ukazała się w przededniu Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu i prezentuje rozmowy ze świadkami i sprawcami zagłady litewskich Żydów."

5 II 2016. Fabryka Schindlera oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, wystawa "Walczące Miasto 1939-1945". Spotkanie z Jackiem Dobrowolskim, synem szefa krakowskiej "Żegoty": "Stanisław Wincenty Dobrowolski i działacze krakowskiej Rady Pomocy Żydom w latach okupacji niemieckiej".

31 I 2016. Wisdom Newsletter - World Religious Leaders Reflect on Nostra Aetate. Wiadomość nadesłana z Jerozolimy, z Elijah Interfaith Institute prowadzonego przez rabina Alona Goshen-Gottsteina , Człowieka Pojednania Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

28 I 2016. Sześć nowych sióstr przyjęło śluby w zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej z Syjonu, aktywnie angażującym się w dialog chrześcijańsko-żydowski. Relacja

28 I 2016. "Dużo wiedziałem o Holokauście wcześniej, ale to, że brałem udział w tym filmie, pozwoliło mi zmienić trochę opinię na temat ludzi. Może jestem bardziej tolerancyjny." - Jerzy Walczak zagrał rabina Frankla w nominowanym do Oscara filmie "Syn Szawła".

27 stycznia 2016. Światło Pamięci na Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, ustanowiony w 2005. decyzją Zgromadzenia Ogólnego ONZ, rocznica wyzwolenia więźniów obozu Auschwitz-Birkenau.

27 stycznia 2016.Kraków, Żydowskie Muzeum Galicja, sesja naukowa o literaturze żydowskiej w Polsce w związku z wydaniem 28. tomu "Polin. Studies in Polish Jewry: Jewish Writing in Poland"

25-29 I 2016. Zakład Historii i Kultury Żydów Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza do wzięcia udziału w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu. (en)

24 I 2016. Kraków, Centrum Kultury Żydowskiej, wykład dr Katarzyny Stec: jak Auschwitz-Birkenau funkcjonuje wśród polskiej młodzieży.

18-25 I 2016. U chrześcijan - Tydzień Modlitwy o Jedność. Kościoły o uchodźcach. Wspólny list sekretarzy generalnych Światowej Rady Kościołów, Konferencji Kościołów Europejskich oraz Komisji Kościołów ds. Migrantów w Europie w sprawie sytuacji uchodźców w Europie
Stanowisko Rady Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie w sprawie europejskiego kryzysu migracyjnego

17 I 2016. Z okazji XIX Dnia Judaizmu w Kościele katolickim ukazał się drugi numer Kwartalnika Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. O kwartalniku:

Kalendarium

Przegląd serwisów informacyjnych
krajowych i zagranicznych.


Nasze blogi

ICCJ - działania

Stałe programy dialogiczne w Polsce i na świecie


Polska Rada Chrześcijan i Żydów
Konto: PKO BP SA IX O/W-wa
64102010970000770201124569
Al. Solidarności 76a, 00-145 Warszawa
Regon: 010013880. NIP: 5252398217
Do korespondencji:
Marszałkowska 111a/1119, Warszawa


kontakt z redakcją