Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Kontrowersje: Materiały edukacyjne: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Dialog teologiczny
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialog
Polska Rada Chrześcijan i ŻydówOto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
 
Kim jesteśmy Władze Statut Członkowie honorowi Siedziba Publikacja Rady Kwartalnik Rady Kalendarium Ważne linki Lektura
 
 
 

"Czy czarne jest czarne?... czyli, czy przesłanie ks. Musiała jest dziś aktualne."

W debacie 5 XII 2017. (relacja multimedialna) udział wzięli: abp. Grzegorz Ryś, prof. Stanisław Krajewski, red. Adam Michnik, red. Janusz Poniewierski. Moderacja: Magdalena Czyż. Warszawa, Dom Arcybiskupów Warszawskich, 19:00.

16 listopada 1997 roku - 20 lat temu - "Tygodnik Powszechny" opublikował artykuł "Czarne jest czarne" ks. Stanisława Musiała.
Więcej:
"Żydownik Powszechny".
Magdalena Czyż - "Antysemityzm to grzech przeciw Bogu i ludzkości". Co jeszcze bolało ks. Stanisława Musiała w Kościele polskim? /GW 25 XI 2017./
Magdalena Kursa - "Ks. Musiał. Odepchnięty" /GW 13 IX 2013./
Janusz Poniewierski - "Prośba o kadisz"
Kontrowersje wokół dialogu chrześcijańsko - żydowskiego, sic et non:
Grzech antyjudaizmu, grzech antysemityzmu:
Teologia dialogu i dialog teologiczny:
Filozofia i logika dialogu:

Relacja specjalna


"Czy istnieje relacja specjalna między chrześcijaństwem i judaizmem?":
Relacje chrześcijańsko - żydowskie

Stałe programy dialogiczne w Polsce i na świecie:

Rok 2017. - ważne wydarzenia w Polsce i na świecie:

  500. lecie Reformacji. Rok Reformacji - 2017.


95 tez ks. Marcina Lutra, które zostały przybite na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze 31 X 1517 r.

Marcin Luter i Żydzi - refleksja współczesnego luteranizmu.

" Rok jubileuszu 500 lat Reformacji skłania nie tylko do podsumowań tego, co w dziedzictwie reformacyjnym pozytywne i inspirujące, ale także do krytycznego spojrzenia na to, co jest jego trudną częścią."

"Do niewątpliwie najtrudniejszych kart spuścizny Reformacji luterańskiej należą antyżydowskie wypowiedzi Marcina Lutra." Więcej:

  "Między Jerozolimą a Rzymem"

31 VIII 2017. Papież przyjął od rabinów deklarację "Między Jerozolimą a Rzymem".

"Jest to tekst wyrażający szczególne uznanie soborowej deklaracji "Nostra aetate", której czwarty rozdział stanowi dla nas "wielką kartę" dialogu ze światem żydowskim. Istotnie, jego stopniowe wprowadzanie w życie pozwoliło, by nasze relacje stawały się coraz bardziej przyjazne i braterskie. Deklaracja "Nostra aetate" ukazała, że początki wiary chrześcijańskiej znajdują się już, zgodnie z boską tajemnicą zbawienia, w patriarchach, Mojżeszu i prorokach,... " - powiedział Ojciec Święty, "Dzięki łaskawości Najwyższego Pana przeżywamy obecnie owocny okres dialogu".
"Wasz dokument zwraca się do katolików, nazywając ich 'partnerami, bliskimi sojusznikami, przyjaciółmi i braćmi we wspólnym dążeniu do lepszego świata, cieszącego się pokojem, sprawiedliwością społeczną i bezpieczeństwem'" – podkreślał papież,
Lisa Palmieri-Billig "Judaizm ortodoksyjny i Kościół katolicki celebrują nowy kamień milowy w relacjach chrześcijańsko-żydowskich" Więcej

  Elijah Interfaith Institute w Jerozolimie

Judaizm i światowe religie

6 VIII i 9 VIII 2017. "Judaizm i światowe religie" - konferencja dla uczczenia 60. urodzin rabina Alona Goshen-Gottsteina, laureata tytułu Człowiek Pojednania PRChiŻ, założyciela Elijah Interfaith Institute w Jerozolimie.
Więcej:

"Make Friends" Więcej:

Apel w 16 językach:
The World's Most Prominent Religious Leaders Call On Everyone To Make Friends Across Religions
Elijah Releases the "Make Friends" Appeal with the World’s Most Prominent Religious Leaders
Pope Francis/Rabbi Abraham Skorka:
When All Religions Come TOGETHER!!


"Sharing Wisdom" Więcej:

Interreligious Seminar and Summer School Elijah just completed its annual Jerusalem summer school program, twenty years after the first edition. The theme was "Sharing Wisdom: The Quest for One-ness". Students came from India, USA, England, Australia, Canada, Germany, Hong Kong, Italy, Columbia, Israel, Indonesia, New Zealand, Romania, South Africa and France.
 • Elijah Interreligious Seminar and Summer School
 • Sharing Wisdom in Situations of Imbalance of Power
 • Prayer as Sharing Wisdom
 • Testimonies of Participants
 • Sharing Wisdom: Christian Understandings
   

Kronika bieżących wydarzeń

11 XII 2017. poniedziałek Wobec krwi. Żydzi i chrześcijanie - dyskusja z cyklu "O polskich Żydach szeptem i krzykiem". Jakie było podejście do krwi w Starym i Nowym Testamencie, co symbolizowała i co znaczy dla Żydów i dla chrześcijan? Jak różni się Stary i Nowy testament stosunkiem do krwi. Czy krwawa ofiara przeistoczyła się w ofiarę bezkrwawą? W Biblii wiele jest fragmentów poświeconych krwi, np. Nie będziecie spożywać krwi z żadnego ciała, gdyż życie wszelkiego ciała jest w jego krwi, więc każdy, kto ją spożywa będzie wytracony. Uczestnicy rozmowy: ksiądz Grzegorz Michalczyk - wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, prof. Jan Grosfeld z Instytutu Politologii UKSW oraz prof. Stanisław Krajewski - przewodniczšcy Rady Naukowej Intytutu Filozofii UW, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Prowadzenie - Zuzanna Radzik z Tygodnika Powszechnego. Kontekst - wystawa "Krew. Łączy i dzieli". Warszawa Muzeum POLIN, 18:00.
Więcej: Kłamstwo krwi. Transformacja legendy mordu rytualnego.

7 XII 2017. Ryszard Bosakowski - "Kreta 2016 Reinterpretacja Chalcedonu"
" Zgłaszam potrzebę nowego oficjalnego przekładu także ze względu na dialog teologiczny w Polsce. Moim tekstem, który podzieliłem na dwie części, zwracam uwagę na charakter i istotne teologiczne treści Dokumentów z Krety nieobecne, zamazane lub zniekształcone w polskim tłumaczeniu Warszawskiej Metropolii Prawosławnej."
"Pierwszą część tekstu stanowi artykuł, w którym przybliżam całościowe, teologiczne i egzystencjalne stanowisko Kościoła Prawosławnego, reinterpretujące Chalcedońską formułę wiary i wyrażone w Dokumentach Soboru na Krecie. Omawiam brak tej reinterpretacji w polskim tłumaczeniu Dokumentów, w którym została zamazana Soborowa koncepcja osoby ludzkiej o unikalnej godności i w którym zdegradowano dialog. Prawosławnego chrześcijanina zaskakuje zastosowana przez tłumaczy terminologia teologiczna o charakterze metafizycznym i indywidualistycznym, właściwa zachodniej filozofii."

7 XII 2017. Joanna Beata Michlic 'At the Crossroads': Jedwabne and Polish Historiography of the Holocaust. 07 December 2017, Dapim: Studies on the Holocaust.
30 XI 2017. 27 stron wstydu. Żydowska organizacja składa w prokuraturze raport o Miedlarze

28 XI 2017. "Piłsudski i Żydzi. Dzieciństwo w Zułowie i Wilnie. W 150. rocznicę urodzin" - seminarium naukowe poprowadzi dr hab. Jolanta Żyndul (ŻIH)

Jakie kontakty ze społecznością żydowską miała rodzina Piłsudskich i Ziuk osobiście w okresie jego dzieciństwa w Zułowie i Wilnie? Jakie wartości i standardy zachowań społecznych obowiązywały w rodzinie w odniesieniu do Żydów? W jaki sposób zmienił się stosunek Ziuka do Żydów pod wpływem rosyjskiej szkoły oraz rówieśników? Warszawa, ŻIH, sala w Błękitnym Wieżowcu,11:00.

27 XI - 2 XII 2017. Instytut Judaistyki UJ - "Tydzień Jakości Kształcenia 2017".

27 XI - 2 XII 2017. Bal, szampan, przerwa na masakrę, bal. W austriackim Rechnitz mordowano Żydów wytwornie. Włodzimierz Kalicki, GW.

26 XI 2017. Fundacja "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” zaprasza na koncert z cyklu "Biblia i muzyka": Psalm nr 23/22/ "Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego". Wrocław, 15:00, kościół O.O. Paulinów, ul. św. Antoniego 30.

Przedtem dysputa przedstawicieli czterech wyznań obecnych w "Dzielnicy Wzajemnego Szacunku".

24 XI 2017. Zmarł Neil Gillman, czołowy teolog judaizmu konserwatywnego ("Conservative Movement"), emerytowany profesor Jewish Theological Seminary of America.

24 XI 2017. "Proces Jezusa w świetle prawa żydowskiego" - wykład prof. Josepha H.H. Weilera, Człowieka Pojedniania Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów., światowej sławy prawnika (w języku angielskim).

Wydział Prawa i Administracji UJ, Kraków, ul. Krupnicza 33 A, 12:30

23 XI 2017. (czwartek) Fundacja "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań" zaprasza do udziału w kolejnym panelu dyskusyjnym "Droga ku tolerancji". Wrocław, 18:00, Synagoga pod Białym Bocianem (Włodkowica 7),

W dyskusji udział wezmą reprezentanci wrocławskich uczelni i instytucji społecznych, a także przedstawiciele wyznań obecnych w Dzielnicy Wzajemnego Szacunku:

23-24 XI 2017. V Międzynarodowa Konferencja Kresowa "Żydzi na Kresach Wschodnich w XIX i XX wieku" Bytom.

22 XI 2017. Cykl edukacyjny Muzeum POLIN- omówienie legend o krwi - legend dotyczących Żydów, które powstały w średniowiecznej Europie i które funkcjonują nawet na początku XXI w.

"Przy okazji wystawy "Krew. Łączy i dzieli" chcemy się im przyjrzeć i symbolicznie obalić poprzez stworzenie animacji poklatkowych." Warszawa, muzeum POLIN.

22 XI 2017. Cykl spotkań i warsztatów wokół podstawowych pojęć z zakresu judaizmu i kultury żydowskiej. Do wspólnych rozmów zapraszają Agata Rakowiecka z JCC Warszawa oraz rabinka Małgorzata Kordowicz z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Muzeum POLIN i Centrum Społecznoœci Żydowskiej JCC Warszawa.

22 XI 2017. XXVI Debata Tischnerowska poświęcona problemowi tolerancji religijnej, z udziałem prof. Josepha H.H. Weilera, Człowieka Pojedniania Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu, Uniwersytet Warszawski oraz "Kultura Liberalna" serdecznie zapraszają. Czy powinniœśmy tolerować inne religie? Czy chrześcijaństwo, islam oraz liberalna kultura mogą pokojowo współistnieć?
Warszawa, Audytorium Starej Biblioteki UW, 18:00

Kalendarium
   
Counterliczniki.com
Licznik od 8 IV 2016.
Polska Rada Chrześcijan i Żydów
Konto: PKO BP SA IX O/W-wa
64102010970000770201124569
Al. Solidarności 76a, 00-145 Warszawa
Regon: 010013880. NIP: 5252398217
Do korespondencji:
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3.


kontakt z redakcją