Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Kontrowersje: Materiały edukacyjne: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Dialog teologiczny
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialog
Polska Rada Chrześcijan i ŻydówOto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
 
Kim jesteśmy Władze Statut Członkowie honorowi Siedziba Publikacja Rady Kwartalnik Rady Kalendarium Ważne linki Lektura
 
 
 
Przed nami 30. rocznica zainicjowanego przez Jana Pawła II spotkania międzyreligijnego w Asyżu, które odbyło się 27 i 28 X 1986. Z tej okazji Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza na "warszawski Asyż" _ międzyreligijne modlitwy i koncerty.

Stałe inicjatywy Rady: Więcej:

Nadawanie co roku tytułu Człowiek Pojednania osobom szczególnie zasłużonym na rzecz pojednania i dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce,
Profesor Andrea Riccardi,
Człowiek Pojedniania 2016.

Rok 2017. - najważniejsze w Polsce i na świecie:


Marcin Luter i Żydzi - refleksja współczesnego luteranizmu.

" Rok jubileuszu 500 lat Reformacji skłania nie tylko do podsumowań tego, co w dziedzictwie reformacyjnym pozytywne i inspirujące, ale także do krytycznego spojrzenia na to, co jest jego trudną częścią."

"Do niewątpliwie najtrudniejszych kart spuścizny Reformacji luterańskiej należą antyżydowskie wypowiedzi Marcina Lutra." Więcej:
Rok Reformacji.

60. urodziny rabina Alona Goshen-Gottsteina.

6 VIII i 9 VIII 2017. "Judaizm i światowe religie" - konferencja dla uczczenia 60. urodzin rabina Alona Goshen-Gottsteina, laureata tytułu Człowiek Pojednania PRChiŻ, założyciela Elijah Interfaith Institute w Jerozolimie.
Więcej:

Relacja specjalna

"Czy istnieje relacja specjalna między chrześcijaństwem i judaizmem?":

"Make Friends" Więcej:

Apel w 16 językach:
The World's Most Prominent Religious Leaders Call On Everyone To Make Friends Across Religions
Elijah Releases the "Make Friends" Appeal with the World’s Most Prominent Religious Leaders
Pope Francis/Rabbi Abraham Skorka:
When All Religions Come TOGETHER!!


"Sharing Wisdom" Więcej:

Interreligious Seminar and Summer School Elijah just completed its annual Jerusalem summer school program, twenty years after the first edition. The theme was "Sharing Wisdom: The Quest for One-ness". Students came from India, USA, England, Australia, Canada, Germany, Hong Kong, Italy, Columbia, Israel, Indonesia, New Zealand, Romania, South Africa and France.
  • Elijah Interreligious Seminar and Summer School
  • Sharing Wisdom in Situations of Imbalance of Power
  • Prayer as Sharing Wisdom
  • Testimonies of Participants
  • Sharing Wisdom: Christian Understandings
   

Jesienne święta żydowskie

20 września wieczorem dęciem w szofar Żydzi przywitają Nowy Rok Żydowski - 5778.


Jest to okazja do życzeń: Obyście byli zapisani w Księdze Życia i opieczętowani na dobry rok! Szana Towa u'Metuka!. Razem z następującymi po nim dziesięcioma dniami skruchy i świętem Jom Kipur, stanowi szczególny czas odnowienia więzi z Bogiem i ludźmi, czas pokuty, refleksji nad swoim postępowaniem i szukania przebaczenia.

Życzenia przewodniczącego ICCJ, Rev. Dr Bo Sandahla na Nowy Rok, Rosh haShanah 5778.
Wszyscy dołączamy się.

Zapowiedzi:

Kronika bieżących wydarzeń

24-29 IX 2017. Warszawa. Międzynarodowe warsztaty EHRI: "Polish sources for Holocaust Research - challenges and methodological problems" Centrum Badań nad Zagładą Żydów

23 IX 2017. Konferencja "Dialog chrześcijańsko-muzułmański w Polsce",

z okazji jubileuszu 20. lecia istnienia Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Warszawa. Aula Collegium Bobolanum. Rakowiecka 61. 14:00. Program:

19 IX 2017. Korytarze humanitarne - bezpieczeństwo i solidarność.
"Jako Włoch mogę zadać dziś pytanie, które stawia sobie wielu Europejczyków: co Polska zrobiła z dziedzictwem "Solidarności" i dziedzictwem swojego wielkiego rodaka Karola Wojtyły?"

18 IX 2017. "Płaczę z tymi, którzy nie płaczą".

Rozmowy "Więzi" w książce o Bogdanie Białku. Rozmowa Bartosza Bartosika z Bogdanem Białkiem oraz tekst Zbigniewa Nosowskiego znalazły się w najnowszej publikacji Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w Kielcach.

16 IX 2017. "ABC judaizmu dla chrześcijan" to trwające jeden rok (dwa semestry) studium podstaw kultury i religii żydowskiej, przygotowane z myślą o chrześcijanach, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o tradycji, która, wraz z wyznaniami chrześcijańskimi, przez ponad tysiąc lat tworzyła kulturę Polski. Kielce. Stowarzyszenie im. Jana Karskiego.

Kalendarium
   
Counterliczniki.com
Licznik od 8 IV 2016.
Polska Rada Chrześcijan i Żydów
Konto: PKO BP SA IX O/W-wa
64102010970000770201124569
Al. Solidarności 76a, 00-145 Warszawa
Regon: 010013880. NIP: 5252398217
Do korespondencji:
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3.


kontakt z redakcją