Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Kontrowersje: Materiały edukacyjne: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Dialog teologiczny
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialog
Polska Rada Chrześcijan i ŻydówOto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
 
Kim jesteśmy Władze Statut Członkowie honorowi Siedziba Publikacja Rady Kwartalnik Rady Kalendarium Ważne linki Lektura
 
 
 

60. urodziny rabina Alona Goshen-Gottsteina.

6 VIII i 9 VIII 2017. "Judaizm i światowe religie" - konferencja dla uczczenia 60. urodzin rabina Alona Goshen-Gottsteina, laureata tytułu Człowiek Pojednania PRChiŻ, założyciela Elijah Interfaith Institute w Jerozolimie.
Więcej:

70. rocznica konferencji w Seelisbergu.

30 VII 2017. Z myślą o 70. rocznicy konferencji w Seelisbergu. (30 VII - 5 VIII 1947.)

ICCJ inicjuje obchody, zapraszając do udziału:
5 VIII 2017. Commemorating the Seelisberg Conference 1947. Stanisław Krajewski - Dzieje pewnej rewolucji (intelektualnej). ZNAK 2013, nr. 702. "Zmiana stosunku Kościoła katolickiego do Żydów jest jednym z najciekawszych zjawisk XX w. Oczywiście najbardziej uderzające były w ubiegłym stuleciu nowości w ramach cywilizacji materialnej, niemniej jednak w sferze, jak się to dawniej mawiało, ducha przemiana kościelnego nauczania o Żydach i żydowskiej religii jest tak głęboka jak niewiele innych zjawisk i moim zdaniem pozostanie w nawet najbardziej skrótowych podręcznikach historii przyszłych stuleci."

Więcej:

Doroczna konferencja ICCJ

2-5 VII 2017. Bonn. - Doroczna konferencja

"Reforming, Rereading, Renewing. Martin Luther and 500 Years of Tradition and Reform in Judaism and Christianity." Więcej:

Relacja specjalna

"Czy istnieje relacja specjalna między chrześcijaństwem i judaizmem?":

"Make Friends" Więcej:

Apel w 16 językach:
The World's Most Prominent Religious Leaders Call On Everyone To Make Friends Across Religions
Elijah Releases the "Make Friends" Appeal with the World’s Most Prominent Religious Leaders
Pope Francis/Rabbi Abraham Skorka:
When All Religions Come TOGETHER!!

Stałe inicjatywy Rady: Więcej:

Nadawanie co roku tytułu Człowiek Pojednania osobom szczególnie zasłużonym na rzecz pojednania i dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce,
Profesor Andrea Riccardi,
Człowiek Pojedniania 2016.

Więcej:

Rok 2017. - najważniejsze w Polsce i na świecie:

Stałe programy dialogiczne

Rok Reformacji.

W 500. rocznicę Reformacji list przewodniczącego Zjednoczonego Kościoła Protestanckiego Belgii (E.P.U.V. /V.P.K.B.), Stevena H. Fuite'a skierowany do Filipa Markiewicza, Przewodniczącego Centralnego Zgromadzenia Żydów Belgii, odrzucający antyżydowskie sformułowania Martina Lutra zawarte w "Von den Juden und ihren Lügen" /"On the Jews and Their Lies", "O Żydach i ich kłamstwach"/ (1543).
"Marcin Luter i Żydzi" - deklaracja przyjęta podczas 2. sesji 12. Synodu Niemieckiego Kościoła Ewangelikalnego (EKD), Brema, 8-11 XI 2015.

Więcej:
   

Zapowiedzi:

Kronika bieżących wydarzeń

VII - VIII 2017. Europa - instrukcja obsługi - "Przez całe stulecia opisywaliśmy na Zachodzie inne krainy, odległe światy. Teraz udało się nam przedstawić własny kontynent dla uchodźców oraz migrantów - i to w sposób, w jaki wcześniej nie zrobiliśmy tego nigdy." Marcin Żyła, ZNAK, 746-747, lipiec-sierpień.

20 VIII 2017. U ewangelików Niedziela Izraela. 10. Niedzielę po Trójcy Świętej, Kościół Ewangelicko-Augsburski i Ewangelicko-Reformowany obchodzą Niedzielę Izraela. Biblijnym hasłem tygodnia Niedzieli Izraela, jak i graduale w Kościele luterańskim są słowa z Psalmu 33,12: "Błogosławiony naród, którego Pan jest Bogiem, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. Alleluja!" Czytania liturgiczne Kościoła w tę niedzielę podporządkowane są refleksji nad rolą Izraela w historii zbawienia oraz nierozerwalnej więzi między Synagogą a Kościołem.

17 - 20 VIII 2017. 75. rocznica zagłady Żydów otwockich i falenickich. Hitlerowcy wywieźli z Otwocka do obozu zagłady w Treblince 8-10 tysięcy Żydów (ok. połowy mieszkańców miasta). Nazajutrz taki sam los spotkał 6.5 tysiąca mieszkańców getta w Falenicy. Razem z nimi pojechało na śmierć półtora tysiąca Żydów z getta w Rembertowie, których tego samego dnia przepędzono na rampę kolejową w Falenicy. Tak znikła z naszych miejscowości społeczność żydowska. Żaden inny dzień nie zmienił historii Otwocka i Falenicy tak bardzo jak ten.


Otwocki marsz pamięci i modlitwy odbędzie się w innym terminie niż zazwyczaj, w niedzielę, 20 sierpnia 2017.
Otwockie uroczystości rozpoczną się o godz. 17.00 Główna ceremonia rocznicowa w Falenicy rozpocznie się 19.30 przy pomniku upamiętniającym zagładę Żydów Falenicy (ul. Patriotów róg Frenkla).
Program i plakat. Więcej...

18 - 19 VIII 2017. 75. rocznica likwidacji Gorlickiego getta.


16 - 20 VIII 2017. V Pardes Festival - Spotkania z Kulturą Żydowską w Kaziemierzu Dolnym.

16 VIII 2017. 74. rocznica powstania w gettcie białostockim.

13 VIII 2017. W Kościele katolickim wsród czytań niedzielnych fragment listu św Pawła do Rzymian:
Stojąc przed obliczem Chrystusa, chcę zgodnie z prawdą i bez kłamstwa, z czystym sumieniem i w Duchu Świętym, powiedzieć, że noszę w sercu głęboki smutek i ból. Nawet sam chciałbym być odłączony od Chrystusa, gdyby to pomogło moim rodakom, Izraelitom! To ich właśnie wybrał Bóg, otoczył ich chwałą, zawarł z nimi przymierze, przekazał im Prawo, pokazał, jak mają Mu służyć, i dał tak wiele obietnic. 5 Ich przodkowie kochali Boga i z tego narodu pochodzi Chrystus-Ten, który jest ponad wszystkim, Bóg uwielbiony na wieki. Amen!

11 VIII 2017.

75. rocznica konferencji w Wannsee, wystawa, wernisaż: 18:00 - 20:00. 3 IX 2017. - panel dyskusyjny: 18:30. Białystok, Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19.

11 VIII 2017.
Mszana Dolna. W tych dniach w wielu miejscowościach na limanowszczyźnie odbywają się uroczystości 75. rocznicy Zagłady.

9 VIII 2017. "Jak wczuć się w Auschwitz?" - 75. rocznica śmierci Edyty Stein: otwarcie wystawy "Auschwitz dzisiaj" autorstwa Martina Blume. godz. 15:00 w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Łączymy to z rozważeniami na temat "Jak wczuć się w Auschwitz?" - Refleksje Edyty Stein, Hanny Ulatowskiej i Martina Blume. Msza św. w Karmelu o godz. 17:00.

8 VIII 2017. Trzydzieści dwa lata temu zmarł Marc Chagall


Kalendarium
   
Counterliczniki.com
Licznik od 8 IV 2016.
Polska Rada Chrześcijan i Żydów
Konto: PKO BP SA IX O/W-wa
64102010970000770201124569
Al. Solidarności 76a, 00-145 Warszawa
Regon: 010013880. NIP: 5252398217
Do korespondencji:
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3.


kontakt z redakcją