Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialogNasze blogi


Polska Rada Chrześcijan i Żydów
Międzynarodowa Rada
Chrześcijan i Żydów
To, co się wtedy zdarzyło,..Oto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
Licznik
2014-odwiedziny
 
Władze Statut Członkowie honorowi Miejsce spotkań Publikacja Rady Kalendarium Ważne linki Kontakt Lektura
 
 
 
 

Kim jesteśmy:

Stałe inicjatywy Rady: Więcej:

Więcej:

Aktualności w sieci:

  Krakowski Klub Chrześcijan i Żydów:
  Stowarzyszenia im. Jana Karskiego:
  Polska Rada Chrześcijan i Żydów
  Żydowski Instytut Historyczny:
  Muzeum Auschwitz—Birkenau:
  Muzeum Historii Żydów Polskich:
  Centrum Badań nad Zagładą Żydów:
  Stradomskie Centrum Dialogu:
  Więź - wydarzenia:

   Przegląd międzynarodowy:
  ICCJ news:
  Notre Dame de Sion. Accueil:
  Institute for Jewish-Catholic Relations. News:
  Yad Vashem. Events Calendar:
  American Interfaith Institute:
  The Council of Centers on Jewish-Christian Relations:

Teksty dialogu: Więcej:

Rok 2015, niezbędny dialog.

Kronika wydarzeń bieżącychICCJ
Young Leadership Council
Abrahamic Forum


Judaizm 101
Jesziwa Pardes
The 614th Commandment Society

Chrześcijaństwo

Simchat Tora
Radość Tory

Adhortacja apostolska:
Reconciliatio et paenitentia

Jom Kippur
Dzień Pojednania

Czytanie Tory

Czytania mszalne


Polska Rada Chrześcijan i Żydów
Konto: PKO BP SA IX O/W-wa
64102010970000770201124569
Al. Solidarności 76a, 00-145 Warszawa
Regon: 010013880. NIP: 5252398217
Do korespondencji:
Marszałkowska 111a/1119, Warszawa
kontakt z redakcją