Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialogNasze blogi


Polska Rada Chrześcijan i Żydów
Międzynarodowa Rada
Chrześcijan i Żydów
To, co się wtedy zdarzyło,..Oto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
Licznik
Odwiedziny 2014-15
 
Władze Statut Członkowie honorowi Miejsce spotkań Publikacja Rady Kalendarium Ważne linki Kontakt Lektura
 
 
 
 

Kim jesteśmy:

Stałe inicjatywy Rady: Więcej:

Więcej:

Aktualności w sieci:

  Krakowski Klub Chrześcijan i Żydów:
  Stowarzyszenia im. Jana Karskiego:
  Polska Rada Chrześcijan i Żydów
  Żydowski Instytut Historyczny:
  Muzeum Auschwitz—Birkenau:
  Muzeum Historii Żydów Polskich:
  Centrum Badań nad Zagładą Żydów:
  Stradomskie Centrum Dialogu:
  Więź - wydarzenia:

   Przegląd międzynarodowy:
  ICCJ news:
  Notre Dame de Sion. Accueil:
  Institute for Jewish-Catholic Relations. News:
  Yad Vashem. Events Calendar:
  American Interfaith Institute:
  The Council of Centers on Jewish-Christian Relations:
  Radio Watykańskie:

Teksty dialogu: Więcej:

Rok 2015, niezbędny dialog.

Kronika wydarzeń bieżących

 • 5.IV - 24.V Pascha, okres Wielkanocny i Zesłanie Ducha Świętego i
  4.IV - 23.V Pesach, liczenie Omeru i Szawuot - święto Nadania Tory.


 • 1-7.VII.2015. Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do udziału w X. Międzynarodowej Szkole Letniej Nauczania o Holokauście.
 • 28.VI-1.VII.2015. ICCJ - Konferencja: "50 rocznica Nostra aetate: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość". Rzym.
 • 14.V.2015. 67 lat temu - 14 maja 1948 roku - powstało państwo Izrael.
 • 11-14.V.2015. "Od Ibrahima ibn Jakuba do Anielewicza 6" - Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji otwarcia wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
 • 11.V.2015. W 25. rocznicę działalności lubelski Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN" rozpoczyna kolejny ambitny projekt. Będzie to tworzenie archiwum wiedzy o żydowskich mieszkańcach Lublina.
 • 7.V.2015. Z inicjatywy Drogi Neokatechumenalnej w Galilei odbyło się międzynarodowe spotkanie chrześcijańsko-żydowskie. Uczestniczyło w nim 7 kardynałów, 20 biskupów katolickich oraz ok. 120 rabinów.
 • 5.V.2015. modlitwa w intencji śp.Władysława Bartoszewskiego, godz 17. synagoga im.Nożyków, Warszawa.
 • 4.V.2015. Pogrzeb
  Władysława Bartoszewskiego
 • 29.IV.2015. Papież odwiedzi rzymska synagogę
 • 28.IV.2015. Pierwsza grupa nauczycieli i wychowawców rozpoczęła cykl warsztatów antydyskryminacyjnych "O sprawiedliwość, o wolność, o godność..." realizowanych przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu w Kielcach.
 • 27.IV.2015. Papież Franciszek spotkał się z głównym rabinem Rzymu Riccardem Di Segni. W rozmowie poruszono m.in. problem uchodŸców. Obaj rozmówcy byli zgodni, że religie ponoszą szczególną odpowiedzialność za ludzi dotkniętych cierpieniem i tym samym muszą jeszcze ściœlej ze sobą współpracować. (KAI)
 • 27.IV.2015. Rabin Arthur Schneier z Nowego Jorku otrzymał papieski Order św. Sylwestra.
 • 26.IV.2015. VII Bliskie Spotkanie Chrześcijan i Żydów edycja specjalna dedykowana męczennikom getta - Żydom warszawskim. Koœściół pw. św. Andrzeja i św. Alberta Chmielowskiego, Warszawa, Plac Teatralny 18, godz. 18.00 po Mszy św. Relacja: Więcej o Bliskich Spotkaniach:
 • 25.IV.2015. Zmarł Alfred Schreyer skrzypek i śpiewak, działacz społeczny. Miał 93 lata. Urodził się i spędził całe życie w Drohobyczu, uczęszczał do tamtejszego gimnazjum, w którym jego nauczycielem był Bruno Schulz. We wrześniu 2012 roku odwiedził Kielce. Razem ze swoimi przyjaciółmi bawił nas swoimi pięknymi opowieściami, piosenkami, cieszył swoją obecnością. Spotkaliśmy się z młodzieżą z Izraela i Kielc - uczestnikami organizowanych przez Stowarzyszenie im Jana Karskiego obchodów Sukkot Shalom.

 • 24.IV.2015. prof Władysław Bartoszewski nie żyje. był członkiem honorowym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów
  Ostatni wywiad:

 • 24.IV.2015. Tolerancja to o wiele za mało - Obchody 10 -lecia Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, Instytut Kultury Spotkania i Dialogu, Kielce, ul. Planty 7. I ciągle widzę ich twarze... - wystawa.
  Kielce pierwsze w Polsce, od kiedy wolno było mówić prawdę, znalazły formułę wyjścia z kłamstwa i krętactwa. (prof. Władysław Bartoszewski)
 • 23.IV.2015. Druga debata z cyklu "O polskich Żydach szeptem i krzykiem", muzeum POLIN, czwartek 23 IV godz. 18.00. Temat - związki kultury i sztuki z pamięcią i przeszłością.
 • 23.04.2015 Kielce. Otwarto Instytut Kultury Spotkania i Dialogu im. J. Karskiego
 • 23.04.2015 Papież Franciszek przyjął delegację Konferencji Rabinów Europejskich.
 • 19.04.2015. Zmarł emerytowny naczelny rabin Rzymu Elio Toaff (1915 – 2015). To on pamiętnego 13.IV.1986 gościł Jana Pawła II w Synagodze Większej w Rzymie. Była to historyczna pierwsza wizyta urzedującego papieża w synagodze. To, co się wtedy zdarzyło,..
 • 19.IV.2015.Doroczne modlitewne spotkanie Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego w rocznicę wybuchu powstania. Godz. 16. pod pomnikiem. Program: oraz relacja:
  Barbara Sułek-Kowalska: "Imię wieczyste i niezniszczalne"; "Łączy nas pamięć", Idziemy 16/2015; "Kto ratuje jedno życie", Idziemy 17/2015.
 • 16.IV.2015. "Koścół, świat, dialog", "Dziedziniec dialogu" - to przestrzeń dialogu wierzących z ateistami, agnostykami i obojętnymi religijnie. Inicjatorem tych spotkań był Benedykt XVI.
 • 15.IV.2015.Dzień Holokaustu.
 • 14.IV.2015. Wspólną, żydowsko-chrześcijańską wieczerzę sederową zorganizowano w Chile. Odbyła się ona 14 kwietnia z inicjatywy miejscowej loży B'nai B'rith i Chilijskiej Rady Chrześcijan i Żydów, a udział w niej wzięli m.in.: nuncjusz apostolski w Chile, rabini i biskupi

  Kalendarium


ICCJ
Young Leadership Council
Abrahamic Forum


Judaizm 101
Jesziwa Pardes
The 614th Commandment Society

Chrześcijaństwo

Simchat Tora
Radość Tory

Adhortacja apostolska:
Reconciliatio et paenitentia

Jom Kippur
Dzień Pojednania

Czytanie Tory

Czytania mszalne


Polska Rada Chrześcijan i Żydów
Konto: PKO BP SA IX O/W-wa
64102010970000770201124569
Al. Solidarności 76a, 00-145 Warszawa
Regon: 010013880. NIP: 5252398217
Do korespondencji:
Marszałkowska 111a/1119, Warszawa
kontakt z redakcją