Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialog


Nasze blogi


Polska Rada Chrześcijan i Żydów
Międzynarodowa Rada
Chrześcijan i Żydów
To, co się wtedy zdarzyło,..Oto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
Licznik
2014-odwiedziny
 
Władze Statut Członkowie honorowi Miejsce spotkań Publikacja Rady Kalendarium Ważne linki Kontakt Lektura
 
 
 
Dziedzictwo
Starego Testamentu


Kościół Katolicki
o swoich
żydowskich korzeniach

Publikacja
Polskiej Rady
Chrześcijan i Żydów
 

Kim jesteśmy:

Stałe inicjatywy Rady: Więcej:

Wydarzenia dialogu: Więcej:

Materiały edukacyjne:

Aktualności:

 • Rok katechetyczny 2014/2015. Podstawowe wprowadzenie w temat dialogu Kościół - Żydzi. Wykład ks. bpa Grzegorza Rysia podczas inauguracji roku katechetycznego 2014/2015 w diecezji bielsko-żywieckiej
 • 2014 - 2015 Programy aktualnie prowadzone:
 • 30.XI.2014 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Spotkanie z cyklu "Uwierzyć w Muzeum" - "Rola imigrantów w społeczeństwie". Gość specjalny: Maciej Zaremba-Bielawski - szwedzki dziennikarz polskiego pochodzenia, syn Oskara Bielawskiego. Jako dziennikarz rozpoczął pracę w 1981 pisząc reportaże z Polski. Pracuje dla szwedzkiego dziennika Dagens Nyheter, pisze na tematy związane z kulturą i polityką. Jest także tłumaczem literatury polskiej.
 • 20.XI.2014., o godz. 18.00 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN - dyskusja poświęcona sposobom prezentacji historii polskich Żydów w XX wieku. Spotkanie towarzyszy publikacji najnowszego numeru kwartalnika historycznego "Karta" poświęconego w znacznej części losom polskich Żydów przed, w czasie i po drugiej wojnie światowej.
 • 18-20.XI.2014 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Prasa żydowska w Polsce. Wczoraj i dziś" zorganizowana przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL oraz Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej KUL. Konferencja odbywać się będzie w Centrum "Synagoga" Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego przy ul. I.L. Pereca 14 w Zamościu. Program:
 • 18-19.XI.2014 "Stosunek do Żydów i judaizmu jako warunek drogi do jedności chrześcijan" - referat prof. dr hab. Jana Grosfelda (UKSW), ekumeniczna konferencja naukowa "O co chodzi w ekumenizmie? Czym jest dialog? Podstawowe idee Vaticanum II pół wieku później." Organizatorzy - Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu UPJPII, Krakowski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. UPJPII, ul. Bernardyńska 3, aula (I p.). Program:
 • 17.XI.2014 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Spotkanie z cyklu "Uwierzyć w Muzeum" - "Relacje rodzinne a los jednostki", W Muzeum POLIN rozmawiamy o sprawach ważnych na ziemi i w niebie. Spotkania z cyklu "Uwierzyć w Muzeum?" mają na celu omawianie spraw istotnych dla współczesnego człowieka w nawiązaniu (***) do fragmentów Tory, czyli Pięcioksiągu, tzn. początkowych ksiąg Biblii, stanowiących podstawę judaizmu, a także chrześcijaństwa.
  Seminaria prowadzą Halina Bortnowska i Stanisław Krajewski. W każdym będzie uczestniczył zaproszony gość – znawca omawianej problematyki.
  Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w poniedziałki po południu
 • 10.11.2014.Lektura: rabin Boaz Pash: "Dla Ciebie, Jezorolimo". O mieście, które jest "sercem świata"; Michel Remaud: "Kościół i Synagoga"; rabin Jonathan Sacks: "O wierze"; rabin Sacha Pecaric: "Czekając na Mesjasza". Style i Charaktery: Medytacja. 2.2014
 • 3.XI.2014. Dialog chrześcijańsko-żydowski (odc. 242): O rabinie, który przyjmował papieża w nowojorskiej synagodze. /Radio Watykańskie - religie i dialog/
 • 2.XI.2014 The Elijah Interfaith Institute, Jerusalem: Invitation to a Bibliodrama Experience: Abraham's Sacrifice of His Son In Honor of Sheikh Ghassan Manasra. "The story of Abraham’s willingness to sacrifice his son is pivotal in Judaism, Christianity and Islam and is particularly poignant and pertinent to people of all faiths. We will delve into an exploration of this text through Bibliodrama (***) .
 • 28.X.2014. Muzeum Historii Żydów Polskich - wielkie otwarcie wystawy stałej "1000 lat historii Żydów polskich". Wystąpienie prezydenta RP:
 • 26.X.2014. "Przez wspólną historię - ku przyszłości" - ruszył specjalny projekt edukacyjny zainicjowany przez diecezję bielsko-żywiecką z okazji zaplanowanych na styczeń przyszłego roku obchodów Dnia Judaizmu. Wśród prelegentów Ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski - wykład nt. dialogu chrześcijaństwa z judaizmem, dlaczego temat dialogu między twym dwom religiami należy wiązać z tematem Auschwitz i Holokaustem.
  Teresa Wontor-Cichy z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau - wykład dla nauczycieli i katechetów. W teczka edukacyjna: . Więcej:
 • 25.X.2014. godz. 15 w domu Sióstr Matki Bożej z Syjonu (Kraków, ul. Goetla 49) spotkanie z okazji 10-lecia obecności tego zgromadzenia w Polsce;
 • 21.X.2014. Wspólna Radość Tory - doroczne spotkanie modlitewne chrześcijan i Żydów. Godz 17 00, ul. Rakowiecka 61, (dolny kościół). Program modlitwy: Relacja filmowa, część I i część Ib oraz część II - sympozjum o radości.
 • 17.X.2014. "ABC relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich" 2014/2015: Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu zapraszają na roczny kurs organizowany w roku akademickim 2014-2015 na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
 • 16.X.2014.wieczór: rozpoczyna się żydowskie święto Simchat Tora.
 • 9.X.2014. Warszawski Klub "Tygodnika Powszechnego" zaprasza na spotkanie ze Zbigniewem Nosowskim, redaktorem naczelnym kwartalnika "Więź". Organizatorzy będą rozmawiać o polskim katolicyzmie – o jego różnorodności, bogactwie, słabościach i koniecznych przemianach – inspirując się książką Zbigniewa Nosowskiego pt. Krytyczna wierność. Godz. 19.00, siedziba KIK, ul Freta 20/24 A, Warszawa
 • 8.X.2014. wieczór: rozpoczyna się żydowskie święto Sukot (Święto Namiotów). Kalendarz żydowski.
 • 7 - 10.X.2014: "Gdy Bóg znika" - cykl wykładów o. Roberta Kennedy'ego na zaproszenie Wydawnictwa Charaktery. 7.X, godz. 19.00 Warszawa, Aula Wielka Collegium Bobolanum, ul. Rakowiecka 61, 9.X, godz. 17.30 Kraków, Akademia Ignatianum, ul. Kopernika 26, 10.X, godz. 17.30 Kielce, Pallotyńskie Centrum Dialogu, Wychowania i Promocji, Karczówka. "Inne religie także mają swój udział w doświadczeniu Boskości, dogmaty to nie tyle odpowiedzi, co pytania – twierdzi w książce "Dary zen dla chrześcijan" (Wydawnictwo Charaktery) o. Robert Kennedy SJ."

  Kalendarium


ICCJ
Young Leadership Council
Abrahamic Forum


Judaizm 101
Jesziwa Pardes
The 614th Commandment Society

Chrześcijaństwo

Simchat Tora
Radość Tory

Adhortacja apostolska:
Reconciliatio et paenitentia

Jom Kippur
Dzień Pojednania
 
 
 

Teksty dialogu:

Długa historia - dialog i monologi:


Teologia po Szoa

 • "Dialogue at the edge of Auschwitz - Perspectives for a Theology After Auschwitz". - z owoców ponad 15 lat dialogu w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświcimiu - głosy polskie, żydowskie i niemieckie. Wydawnictwo UNUM Centre for Dialogue and Prayer Kraków-Oświęcim 2014 ISBN 978-83-7643-110-9 Z wprowadzenia: Spis treści:
 • Teologia i filozofia żydowska wobec Holokaustu, wstęp, wybór i opracowanie Paweł Śpiewak, wydawnictwo: słowo/obraz terytoria, rok: 2013, seria: Idee i Historia, ISBN: 978-83-7453-083-5
 • Pamiętajmy: refleksje nad SZOAH. Komisja ds. kontaktów religijnych z judaizmem, 16 III 1998.
 • Holocaust-Shoah: Its Effects on Christian Theology and Life in Argentina and Latin America FIRST SYMPOSIUM OF CHRISTIAN THEOLOGY, FINAL DECLARATION Buenos Aires, May 17th, 2006 To the Christian Communities of Latin America and the Caribbean, to All Those Who Search for Justice, Peace and the Integrity of Creation

Zagadnienia Dialogu chrześcijańsko żydowskiego:

Katecheza o Żydach
i judaizmie

Misja i dialog w stosunkach pomiędzy chrześcijanami
a Żydami:
więcej

 • The question of evangelization of the Jewish people. STATEMENT ON CHRISTIAN-JEWISH DIALOGUE New York Lutheran, Anglican, Roman Catholic Bishops June 25, 1996. In June of 1996 the Southern Baptist Convention adopted a resolution affirming the Convention's commitment to evangelization of the Jewish people. In response, ......  

Żydowska teologia chrześcijaństwa: więcej

 • rabin Irving Greenberg "Od wzajemnej pogardy do dialogu" Tekst odczytu wygłoszonego podczas sympozjum "Wspólna Radość Tory" zorganizowanego przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów 11 października 2007 r. w auli PWT "Bobolanum" w Warszawie. Sympozjum poprzedzone było spotkaniem modlitewnym Żydów i chrześcijan.
 

Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:

 • ks. Grzegorz Ignatowski Odkrywanie Izraela Tekst odczytu wygłoszonego podczas sympozjum "Wspólna Radość Tory" zorganizowanego przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów 11 października 2007 r. w auli PWT "Bobolanum" w Warszawie. Sympozjum poprzedzone było spotkaniem modlitewnym Żydów i chrześcijan. "Więź" 2008 nr 1, s. 29-30

Kontrowersje wokół dialogu:Filozofia / logika dialogu:Kościół Katolicki
o swoich
żydowskich korzeniach

Publikacja
Polskiej Rady
Chrześcijan i Żydów
 
 
 

Dialog a liturgia:יהוה - Tetragram - JHWH

 • PRZEZ USZANOWANIE DLA BOGA
  Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, kard. Francis Arinze przesłał do przewodniczących wszystkich konferencji episkopatu rozporządzenie, zgodnie z którym na polecenie Ojca Świętego przy sprawowaniu liturgii, w kościelnych pieśniach i modlitwach należy unikać biblijnego imienia Boga:[    ]. Podobnie jak w tradycji żydowskiej, przez uszanowanie dla Boga, ma ono pozostać niewypowiedziane. Zamiast niego, zgodnie z biblijną tradycją, w liturgii należy używać odpowiednika żydowskiego słowa Adonai, czyli Pan, które z czasem zastąpiło w Starym Testamencie tetragram JHWH. Takie tłumaczenie jest też niezbędne dla zrozumienia boskiej tożsamości Chrystusa, który w Nowym Testamencie jest ukazany właśnie jako Adonai, Kyrios, czyli Pan./Radio watykańskie, 08 09 2008/
 • Dziedzictwo Starego Testamentu: "Celebrowane obecnie Liturgie Kościoła prawosławnego, zasadniczo powstałe w okresie patrystycznym, są rozwinięciem liturgii Wieczernika. Ewangelie podają nam nie tylko mało danych, co do sposobu odprawiania Eucharystii, ale zawierają także pewne różnice w samym opisie Ostatniej Wieczerzy (1). Tylko ten fakt, że w Nowym Testamencie słowa Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy doszły do nas w czterech wariantach, wskazuje na wielość niezależnych tradycji......." ks. Henryk Paprocki
 • Recommendations for the Liturgy, European Lutheran Commission on the Church and the Jewish People: "At its annual meetings, 2001 - 2003 the European Lutheran Commission on the Church and the Jewish People (LEKKJ) studied a number of liturgical texts, and especially the prayers which have as their theme the relationship between the church and the Jewish people. This study revealed that obscurities, misunderstandings and anti-Jewish formulations both old and new continue to be perpetrated. It demonstrates, therefore, the urgent need to devote as much care to liturgies and to liturgical texts as to other documents devoted to the subject of Judaism."
 • Grupa 12 teologów prawosławnych z 5 Kościołów autokefalicznych wezwała władze kościelne do przejrzenia ksiąg liturgicznych i usunięcia z nich tekstów antysemickich.Jerozolima / Moskwa, 01.05.2007
 • Stanisław Krajewski, "Wspólne psalmy"
 • Sofia Cavalletti, Christian Liturgy: Its roots in Judaism, SIDIC Periodical VI-1973/1 (41 - 42)
 • C. A. Rijk , The importance of Jewish-Christian relations for Christian Liturgy, SIDIC Periodical VI-1973/1 (29 - 34)
 • Liturgy, SIDIC Periodical VI-1967/3

Dialog chrześcijańsko żydowski a ikonografia:  LITURGIA i MODLITWA


Czytanie Tory


Czytania mszalne


Komentarze do Tory
Bella Szwarcman-Czarnota
Paweł Śpiewak


Sidur - modlitewnik żydowski

Rabbi Hayim Halevy Donin's: To Pray as a Jew: A Guide to the Prayer Book and the Synagogue Service

Kalendarz żydowski

Stanisław Krajewski,
Wspólne psalmyPsałterz, Księga Psalmów z marginaliami z Biblii Jerozolimskiej

Brewiarz, Liturgia Godzin
w Kościele katolickimLiturgia prawosławna.

Church services of the
Russian Orthodox Church

Liturgia prawosławna
sprawowana w języku polskim
 
Polska Rada Chrześcijan i Żydów
Konto: PKO BP SA IX O/W-wa
64102010970000770201124569
Al. Solidarności 76a, 00-145 Warszawa
Regon: 010013880. NIP: 5252398217
Do korespondencji:
Marszałkowska 111a/1119, Warszawa
kontakt z redakcją