Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialog


Nasze blogi


Polska Rada Chrześcijan i Żydów
Międzynarodowa Rada
Chrześcijan i Żydów
To, co się wtedy zdarzyło,..Oto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
Licznik
2014-odwiedziny
 
Władze Statut Członkowie honorowi Miejsce spotkań Publikacja Rady Kalendarium Ważne linki Kontakt Lektura
 
 
 
Dziedzictwo
Starego Testamentu


Kościół Katolicki
o swoich
żydowskich korzeniach

Publikacja
Polskiej Rady
Chrześcijan i Żydów
 

Kim jesteśmy:

Stałe inicjatywy Rady: Więcej:

Wydarzenia dialogu: Więcej:

Materiały edukacyjne:

Wspólna modlitwa

Aktualności:

 • Rok katechetyczny 2014/2015. Podstawowe wprowadzenie w temat dialogu Kościół - Żydzi. Wykład ks. bpa Grzegorza Rysia podczas inauguracji roku katechetycznego 2014/2015 w diecezji bielsko-żywieckiej
 • 2014 - 2015 Dialog - programy aktualnie prowadzone:
 • 5.I.2015. "Czy we współczesnym świecie następuje zmierzch religii?" - comiesięczne spotkanie z cyklu "Uwierzyć w Muzeum?" . "Omawiamy sprawy istotne dla współczesnego człowieka, inspirując się fragmentami Tory (Pięcioksięgu), czyli początkowymi księgami Biblii, stanowiącymi podstawę judaizmu i chrześcijaństwa." Muzeum Historii Żydów Polskich. Seminaria prowadzą Halina Bortnowska i Stanisław Krajewski. W każdym uczestniczy zaproszony gość – znawca omawianej problematyki, w tym prof. Ireneusz Krzemiński, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerem cyklu jest Otwarta Rzeczpospolita.
 • 18.XII.2014. Świąteczne życzenia do wszystkich, dla których ważny jest dialog chrześcijańsko-żydowski, skierował prezydent ICCJ Philip A. Cunningham.
 • 18.XII.2014. Muzeum Galicja: "budowaliśmy mosty" i debatowaliśmy o dialogu międzyreligijnym w XXI wieku. W spotkaniu uczestniczyli: rabin Avi Baumol, ks. Adam Boniecki oraz imam Nidal Abu Tabaq.
 • 13.XII.2014. 10 lat temu, 8 grudnia 2004 r. rabin Michael Schudrich został wybrany Naczelnym Rabinem Polski. Z tej okazji w sobotę, 13 grudnia 2014 r. w warszawskiej Synagodze im. Nożyków odbył się uroczysty kidusz. Rabin jest laureatem (w roku 1998) tytułu Człowiek Pojednania nadawanego przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów osobom szczególnie zasłużonym na rzecz pojednania i dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce.
 • 9.XII.2014. Kard. Koch przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan spotkał się z Polską Radą Chrześcijan i Żydów w nuncjaturze apostolskiej w Warszawie. (KAI)
 • 2.XII.2014 "Tegorocznym laureatem Nagrody im. ks. Romana Indrzejczyka został pastor Janusz Daszuta z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, proboszcz parafii w Kielcach - poinformował KAI Bogdan Białek, przewodniczący kapituły nagrody. Przyznaje ją Polska Rada Chrześcijan i Żydów." /eKai.pl
 • 1.XII.2014 40 lat temu - 1 grudnia 1974 - watykańska Komisja ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem opublikowała "Wskazówki i sugestie w sprawie wprowadzania w życie deklaracji soborowej 'Nostra aetate' nr 4". Więcej:
 • 1.XII.2014 Radio Watykańskie: audycja Aleksandra Kowalskiego "Dialog chrześcijańsko-żydowski - Rabin obrońca rodziny i bliskowschodnich chrześcijan" - o rabinie Jonathanie Sachsie.
 • 30.XI.2014 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Spotkanie z cyklu "Uwierzyć w Muzeum" - "Rola imigrantów w społeczeństwie". Gość specjalny: Maciej Zaremba-Bielawski - szwedzki dziennikarz polskiego pochodzenia, syn Oskara Bielawskiego. Jako dziennikarz rozpoczął pracę w 1981 pisząc reportaże z Polski. Pracuje dla szwedzkiego dziennika Dagens Nyheter, pisze na tematy związane z kulturą i polityką. Jest także tłumaczem literatury polskiej.
 • 27.XI.2014 "Papież Franciszek potępił wszelką przemoc dokonywaną w imię Boga. W wywiadzie dla izraelskiego dziennika "Jedijot Achronot" powiedział też, że nie można być prawdziwym chrześcijaninem bez uznania żydowskich korzeni chrześcijaństwa." /PAP, za Gazetą Wyborczą?
 • 21.XI.2014 "Rabin Michael Schudrich wziął udział w spotkaniu Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem. Wyraził opinię, że w ciągu ostatnich 10 lat nastąpiła istotna poprawa relacji katolików i Żydów w Polsce, ale wciąż jest jeszcze dużo pracy. Zgodził się z nim bp Mieczysław Cisło, przewodniczący Komitetu ds. Dialogu, podkreślając, że dialog z judaizmem jest "opcją fundamentalną" w ramach Kościoła katolickiego." /KAI/
 • 20.XI.2014., o godz. 18.00 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN - dyskusja poświęcona sposobom prezentacji historii polskich Żydów w XX wieku. Spotkanie towarzyszy publikacji najnowszego numeru kwartalnika historycznego "Karta" poświęconego w znacznej części losom polskich Żydów przed, w czasie i po drugiej wojnie światowej.
 • 18-20.XI.2014 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Prasa żydowska w Polsce. Wczoraj i dziś" zorganizowana przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL oraz Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej KUL. Konferencja odbywać się będzie w Centrum "Synagoga" Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego przy ul. I.L. Pereca 14 w Zamościu. Program:
 • 18-19.XI.2014 "Stosunek do Żydów i judaizmu jako warunek drogi do jedności chrześcijan" - referat (relacja dźwiękowa) prof. dr hab. Jana Grosfelda (UKSW). Ekumeniczna konferencja naukowa "O co chodzi w ekumenizmie? Czym jest dialog? Podstawowe idee Vaticanum II pół wieku później." Relacja dźwiękowa: część I i II. Organizatorzy - Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu UPJPII, Krakowski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. UPJPII, ul. Bernardyńska 3, aula (I p.). Program:
 • 17.XI.2014 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Spotkanie z cyklu "Uwierzyć w Muzeum" - "Relacje rodzinne a los jednostki", W Muzeum POLIN rozmawiamy o sprawach ważnych na ziemi i w niebie. Spotkania z cyklu "Uwierzyć w Muzeum?" mają na celu omawianie spraw istotnych dla współczesnego człowieka w nawiązaniu (***) do fragmentów Tory, czyli Pięcioksiągu, tzn. początkowych ksiąg Biblii, stanowiących podstawę judaizmu, a także chrześcijaństwa.
  Seminaria prowadzą Halina Bortnowska i Stanisław Krajewski. W każdym będzie uczestniczył zaproszony gość – znawca omawianej problematyki.
  Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w poniedziałki po południu
 • 10.11.2014.Lektura: rabin Boaz Pash: "Dla Ciebie, Jezorolimo". O mieście, które jest "sercem świata"; Michel Remaud: "Kościół i Synagoga"; rabin Jonathan Sacks: "O wierze"; rabin Sacha Pecaric: "Czekając na Mesjasza". Style i Charaktery: Medytacja. 2.2014
 • 5-6.XI.2014. Konferencja "Jan Karski - pamięć i odpowiedzialność": /Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego/ Pierwszy panel konferencji nt. misji człowieka moralnego w niemoralnych czasach. Rozmawiają: Stephen D. Mull, prof. Szymon Rudnicki, rabin Harold White, Maciej Kozłowski i Martin Smith. Moderował Maciej Wierzyński. Drugi panel: "EUROPA A ŻYDZI: HOLOCAUST – POJEDNANIE - ... ?. Udział wzięli: prof. Jerzy Jedlicki, dr Karolina Wigura; Moderował prof. Paweł Śpiewak. Trzeci panel: "Chrześcijanie wobec Zagłady". W debacie uczestniczyli: dr Krzysztof Dorosz, prof. Jan Grosfeld, dr John T. Pawlikowski i bp prof. Grzegorz Ryś. Moderował Zbigniew Nosowski. Czwarty panel: "Asymetria pamięci na wschodzie i zachodzie a Holokaust". W debacie uczestniczyli profesorowie: Jan Kubik, Andrzej Nowak, Jarosław Hrycak, Heiko Pääbo i Pieter Lagrou. Moderował Robert Kostro. Piąty panel: "Polacy - Żydzi: Ewolucja polskiej tożsamości". W debacie uczestniczyli profesorowie: Joanna Tokarska-Bakir, Piotr M.A. Cywiński, Jan T. Gross, Robert Kostro, Aleksander Smolar. Moderował Dariusz Stola.

  Kalendarium


ICCJ
Young Leadership Council
Abrahamic Forum


Judaizm 101
Jesziwa Pardes
The 614th Commandment Society

Chrześcijaństwo

Simchat Tora
Radość Tory

Adhortacja apostolska:
Reconciliatio et paenitentia

Jom Kippur
Dzień Pojednania
 
 
 

Teksty dialogu:

Długa historia - dialog i monologi:


Szoa

Teologia po Szoa

 • "Dialogue at the edge of Auschwitz - Perspectives for a Theology After Auschwitz". - z owoców ponad 15 lat dialogu w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu - głosy polskie, żydowskie i niemieckie. Wydawnictwo UNUM Centre for Dialogue and Prayer Kraków-Oświęcim 2014 ISBN 978-83-7643-110-9 Z wprowadzenia: Spis treści:
 • Teologia i filozofia żydowska wobec Holokaustu, wstęp, wybór i opracowanie Paweł Śpiewak, wydawnictwo: słowo/obraz terytoria, rok: 2013, seria: Idee i Historia, ISBN: 978-83-7453-083-5
 • W. Hryniewicz, Hermeneutyka w dialogu, Opole 1998, rozdz. 3 "Niepojęty Bóg w obliczu piekieł świata: ku teologicznej interpretacji Holocaustu", s. 59–74.
 • Pamiętajmy: refleksje nad SZOAH. Komisja ds. kontaktów religijnych z judaizmem, 16 III 1998.

Zagadnienia dialogu chrześcijańsko żydowskiego:

W cieniu Szoa:

Żydzi, judaizm, dialog a tożsamość chrześcijan:

 • Kościół Katolicki o swoich żydowskich korzeniach - Publikacja Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów
 • Podstawowe wprowadzenie w temat dialogu Kościół - Żydzi. Wykład ks. bpa Grzegorza Rysia podczas inauguracji roku katechetycznego 2014/2015 w diecezji bielsko-żywieckiej
 • "Stosunek do Żydów i judaizmu jako warunek drogi do jedności chrześcijan" - referat (relacja dźwiękowa) prof. dr hab. Jana Grosfelda (UKSW). Ekumeniczna konferencja naukowa "O co chodzi w ekumenizmie? Czym jest dialog? Podstawowe idee Vaticanum II pół wieku później."
 • M.C. Boys, Has God Only One Blessing? Judaism as a Source of Christian Self-Understanding, New York 2000.

Katecheza o Żydach
i judaizmie

Misja i dialog w stosunkach pomiędzy chrześcijanami
a Żydami:
więcej

 • The question of evangelization of the Jewish people. STATEMENT ON CHRISTIAN-JEWISH DIALOGUE New York Lutheran, Anglican, Roman Catholic Bishops June 25, 1996. In June of 1996 the Southern Baptist Convention adopted a resolution affirming the Convention's commitment to evangelization of the Jewish people. In response, ......  

Żydowska teologia chrześcijaństwa: więcej

 • rabin Irving Greenberg "Od wzajemnej pogardy do dialogu" Tekst odczytu wygłoszonego podczas sympozjum "Wspólna Radość Tory" zorganizowanego przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów 11 października 2007 r. w auli PWT "Bobolanum" w Warszawie. Sympozjum poprzedzone było spotkaniem modlitewnym Żydów i chrześcijan.
 

Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:

 • ks. Grzegorz Ignatowski Odkrywanie Izraela Tekst odczytu wygłoszonego podczas sympozjum "Wspólna Radość Tory" zorganizowanego przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów 11 października 2007 r. w auli PWT "Bobolanum" w Warszawie. Sympozjum poprzedzone było spotkaniem modlitewnym Żydów i chrześcijan. "Więź" 2008 nr 1, s. 29-30

Kontrowersje wokół dialogu:Filozofia / logika dialogu:Kościół Katolicki
o swoich
żydowskich korzeniach

Publikacja
Polskiej Rady
Chrześcijan i Żydów
 
 
 

Dialog a liturgia:יהוה - Tetragram - JHWH

 • PRZEZ USZANOWANIE DLA BOGA
  Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, kard. Francis Arinze przesłał do przewodniczących wszystkich konferencji episkopatu rozporządzenie, zgodnie z którym na polecenie Ojca Świętego przy sprawowaniu liturgii, w kościelnych pieśniach i modlitwach należy unikać biblijnego imienia Boga:[    ]. Podobnie jak w tradycji żydowskiej, przez uszanowanie dla Boga, ma ono pozostać niewypowiedziane. Zamiast niego, zgodnie z biblijną tradycją, w liturgii należy używać odpowiednika żydowskiego słowa Adonai, czyli Pan, które z czasem zastąpiło w Starym Testamencie tetragram JHWH. Takie tłumaczenie jest też niezbędne dla zrozumienia boskiej tożsamości Chrystusa, który w Nowym Testamencie jest ukazany właśnie jako Adonai, Kyrios, czyli Pan./Radio watykańskie, 08 09 2008/
 • Dziedzictwo Starego Testamentu: "Celebrowane obecnie Liturgie Kościoła prawosławnego, zasadniczo powstałe w okresie patrystycznym, są rozwinięciem liturgii Wieczernika. Ewangelie podają nam nie tylko mało danych, co do sposobu odprawiania Eucharystii, ale zawierają także pewne różnice w samym opisie Ostatniej Wieczerzy (1). Tylko ten fakt, że w Nowym Testamencie słowa Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy doszły do nas w czterech wariantach, wskazuje na wielość niezależnych tradycji......." ks. Henryk Paprocki
 • Recommendations for the Liturgy, European Lutheran Commission on the Church and the Jewish People: "At its annual meetings, 2001 - 2003 the European Lutheran Commission on the Church and the Jewish People (LEKKJ) studied a number of liturgical texts, and especially the prayers which have as their theme the relationship between the church and the Jewish people. This study revealed that obscurities, misunderstandings and anti-Jewish formulations both old and new continue to be perpetrated. It demonstrates, therefore, the urgent need to devote as much care to liturgies and to liturgical texts as to other documents devoted to the subject of Judaism."
 • Grupa 12 teologów prawosławnych z 5 Kościołów autokefalicznych wezwała władze kościelne do przejrzenia ksiąg liturgicznych i usunięcia z nich tekstów antysemickich.Jerozolima / Moskwa, 01.05.2007
 • Stanisław Krajewski, "Wspólne psalmy"
 • Sofia Cavalletti, Christian Liturgy: Its roots in Judaism, SIDIC Periodical VI-1973/1 (41 - 42)
 • C. A. Rijk , The importance of Jewish-Christian relations for Christian Liturgy, SIDIC Periodical VI-1973/1 (29 - 34)
 • Liturgy, SIDIC Periodical VI-1967/3

Dialog chrześcijańsko żydowski a ikonografia:  LITURGIA i MODLITWA

Czytanie Tory

Czytania mszalne

Komentarze do Tory
Bella Szwarcman-Czarnota
Paweł Śpiewak

Sidur - modlitewnik żydowski

Rabbi Hayim Halevy Donin's: To Pray as a Jew: A Guide to the Prayer Book and the Synagogue Service

Kalendarz żydowski

Kalendarz
ekumeniczno-międzyreligijny

Stanisław Krajewski,
Wspólne psalmy


Psałterz, Księga Psalmów z marginaliami z Biblii Jerozolimskiej

Brewiarz, Liturgia Godzin
w Kościele katolickimLiturgia prawosławna.

Church services of the
Russian Orthodox Church

Liturgia prawosławna
sprawowana w języku polskim
 
Polska Rada Chrześcijan i Żydów
Konto: PKO BP SA IX O/W-wa
64102010970000770201124569
Al. Solidarności 76a, 00-145 Warszawa
Regon: 010013880. NIP: 5252398217
Do korespondencji:
Marszałkowska 111a/1119, Warszawa
kontakt z redakcją