Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialog


Nasze blogi


Polska Rada Chrześcijan i Żydów
Międzynarodowa Rada
Chrześcijan i Żydów
To, co się wtedy zdarzyło,..Oto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
Licznik
2014-odwiedziny
 
Władze Statut Członkowie honorowi Miejsce spotkań Publikacja Rady Kalendarium Linki Kontakt Lektura
 
 
 
Dziedzictwo
Starego Testamentu


Kościół Katolicki
o swoich
żydowskich korzeniach

Publikacja
Polskiej Rady
Chrześcijan i Żydów
 

Kim jesteśmy:

Stałe inicjatywy Rady: Więcej:

Wydarzenia dialogu: Więcej:

Materiały edukacyjne:

Aktualności:

 • 28-30.X.2014 Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego oraz Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL - mają zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowej: "Prasa żydowska w Polsce. Wczoraj i dziś", która odbędzie się 28-30.X. 2014 r. w Zamościu, w Centrum "Synagoga" FODŻ.
  Zaproszenie: Karta uczestnictwa: Szablon abstraktu: Dane do faktury:
 • 17.X.2014. "ABC relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich" 2014/2015: Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu zapraszają na roczny kurs organizowany w roku akademickim 2014-2015 na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Rekrutacja do 15 września 2014.
 • 2 września 2014. Na zaproszenie Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu Kolegium Abrahama Geigera przy Uniwersytecie Poczdamskim udzieli ordynacji rabinicznej swoim absolwentom gościnnie w synagodze Pod Białym Bocianem. W tej synagodze rabin Abraham Geiger sprawował swój urząd w latach 1838-1863.
 • 30.08.2014. godz. 13.00, Austriackie Forum Kultury w Warszawie, ul. Próżna 7/9: promocja książki Belli Szwarcman-Czarnoty "Księga kobiet- kobiety Księgi. Komentarze do Tory". Książka powstała z komentarzy pisanych przez rok na blogu Areopag21
 • 19.08.2014. - 21.08.2014. Konferencja ICCJ 2014., Buenos Aires: "Jewish-Christian Dialogue: Commitment and Challenges: Latin American and International Experiences and Perspectives." Program:
 • 20.08.2014. godz 18. 72 lata temu z falenickiej rampy kolejowej hitlerowcy wywieźli do obozu zagłady w Treblince 7500 Żydów z gett w Falenicy i Rembertowie. Spotkanie upamiętniające. Zdjęcia.
 • 19 sierpnia 2014. W 72. rocznicę zagłady otwockich Żydów Społeczny Komitet Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich oraz Towarzystwo Przyjaciół Otwocka zapraszają:
  Z Izraela przyjechali na marsz pamięci i modlitwy otwocczanie Marek Oren i Josip Panicman. Z Nowego Jorku przyjechał 89-letni Filip Białowicz, uczestnik powstania w obozie zagłady w Sobiborze, którego krewni też mieszkali w Otwocku. Wspomnienia Marka Orena:
 • 18-22.08.2014: Jerozolima, Międzyreligijny Instytut Eliasza (The Elijah Interfaith Institute) rabina Alona Goshen-Gottsteina - seminarium o modlitwie: "...znaczenie modlitwy, dlaczego modlimy się, jak modlimy się, czego oczekujemy po modlitwie, modele modlitwy..."
 • 17 sierpnia 2014., w kościele pw. św. Wincentego á Paulo w Otwocku (ul. Kopernika 1) podczas Mszy świętej o godz. 12.30 odbędzie się uroczyste przekazanie do parafii medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata przyznanego pośmiertnie ks. Janowi Raczkowskiemu, wikariuszowi tej parafii w latach 1941-1947. Medal i dyplom przyznane ks. Raczkowskiemu zawisną w kaplicy Matki Bożej Swojczowskiej w otwockim kościele, obok takiego samego medalu, jaki otrzymał wcześniej ówczesny proboszcz tej parafii, ks. Ludwik Wolski.
 • 14.VIII.2014. Muzeum Historii Żydów Polskich - wystawa "Statut kaliski - 750-lecie pierwszego przywileju Żydów polskich" pod patronatem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.
 • 11.08.2014: rocznica pogromu w Krakowie. 11 sierpnia 1945 roku, w czasie szabatu, miał miejsce pogrom ludności żydowskiej w Krakowie. Żydów modlących się w sobotni poranek w synagodze Kupa zaatakował tłum zgromadzony na pobliskim placu zwanym Tandeta. Ataki rozprzestrzeniły się w ciągu dnia na cały Kazimierz. Pretekst - pogłoski, że w synagodze znaleziono ciała i krew dzieci chrześcijańskich. Zginęła co najmniej jedna osoba (Róża Berger), wiele zostało rannych, w tym kilka - bardzo ciężko.
 • 4.08.2014. Modlitwa w 71. rocznicę buntu w niemieckim obozie zagłady w Treblince.
 • 2.08.2014. Ekumeniczne modlitwy za poległych powstańców warszawskich.
 • 27.VII.2014. Treblinka, spotkanie poświęcone modlitwie w intencji Ofiar Zagłady, z udziałem p. Haliny Birenbaum.
 • 23 lipca 2014 "Pojednanie po Zagładzie" - debata, udział biorą: Halina Birenbaum, Halina Bortnowska, ks. Wojciech Lemański. Prowadzenie: Anna Wacławik-Orpik w klubie "Państwomiasto" ul. Generała Andersa 29, Warszawa. Nagranie audio:
 • 22 lipca 2014. godz. 18:00 Marsz Pamięci w 72. rocznicę rozpoczęcia przez Niemców likwidacji getta warszawskiego.
 • 10 lipca 2014. Jedwabne, Szczuczyn, Radziłów, Wąsosz. 73 lata po pogromach. Pamiętamy.
 • 7-10 lipca 2014 The International School for Holocaust Studies of Yad Vashem is pleased to announce its upcoming 9th International Conference on Holocaust Education: "Through Our Own Lens: Reflecting on the Holocaust from Generation to Generation".
  "This conference will provide a venue for those of the first, second and third generation, both Jewish and non-Jewish, who will engage in an educational, intergenerational and multicultural dialogue on how we will preserve the legacy and grapple with the challenges of Holocaust education in the years to come."
 • 6.07.2014. 25 tysięcy Żydów w lipcu 1942 roku zostało wywiezionych z Rzeszowa do obozu zagłady. W niedzielę kilkadziesiąt osób przeszło tą samą trasę, którą 72 lata temu przeszli oni.
 • 1-7 lipca 2014 Szkoła Letnia - Nauczanie o Holokauście, IX edycja. Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Illinois Holocaust Museum and Education Center, Skokie, USA zapraszają nauczycieli do udziału

  Kalendarium


ICCJ
Young Leadership Council
Abrahamic Forum


Judaizm 101
Jesziwa Pardes
The 614th Commandment Society

Chrześcijaństwo

Simchat Tora
Radość Tory

Adhortacja apostolska:
Reconciliatio et paenitentia

Jom Kippur
Dzień Pojednania
 
 
 

Teksty dialogu:

Długa historia - dialog i monologi:

Teologia po Szoa

 • "Dialogue at the edge of Auschwitz - Perspectives for a Theology After Auschwitz". - z owoców ponad 15 lat dialogu w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświcimiu - głosy polskie, żydowskie i niemieckie. Wydawnictwo UNUM Centre for Dialogue and Prayer Kraków-Oświęcim 2014 ISBN 978-83-7643-110-9 Z wprowadzenia: Spis treści:
 • Teologia i filozofia żydowska wobec Holokaustu, wstęp, wybór i opracowanie Paweł Śpiewak, wydawnictwo: słowo/obraz terytoria, rok: 2013, seria: Idee i Historia, ISBN: 978-83-7453-083-5
 • Pamiętajmy: refleksje nad SZOAH. Komisja ds. kontaktów religijnych z judaizmem, 16 III 1998.
 • Holocaust-Shoah: Its Effects on Christian Theology and Life in Argentina and Latin America FIRST SYMPOSIUM OF CHRISTIAN THEOLOGY, FINAL DECLARATION Buenos Aires, May 17th, 2006 To the Christian Communities of Latin America and the Caribbean, to All Those Who Search for Justice, Peace and the Integrity of Creation

Zagadnienia Dialogu chrześcijańsko żydowskiego:

Katecheza o Żydach
i judaizmie

Misja i dialog w stosunkach pomiędzy chrześcijanami
a Żydami:
więcej

 • The question of evangelization of the Jewish people. STATEMENT ON CHRISTIAN-JEWISH DIALOGUE New York Lutheran, Anglican, Roman Catholic Bishops June 25, 1996. In June of 1996 the Southern Baptist Convention adopted a resolution affirming the Convention's commitment to evangelization of the Jewish people. In response, ......  

Żydowska teologia chrześcijaństwa: więcej

 • rabin Irving Greenberg "Od wzajemnej pogardy do dialogu" Tekst odczytu wygłoszonego podczas sympozjum "Wspólna Radość Tory" zorganizowanego przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów 11 października 2007 r. w auli PWT "Bobolanum" w Warszawie. Sympozjum poprzedzone było spotkaniem modlitewnym Żydów i chrześcijan.
 

Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:

 • ks. Grzegorz Ignatowski Odkrywanie Izraela Tekst odczytu wygłoszonego podczas sympozjum "Wspólna Radość Tory" zorganizowanego przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów 11 października 2007 r. w auli PWT "Bobolanum" w Warszawie. Sympozjum poprzedzone było spotkaniem modlitewnym Żydów i chrześcijan. "Więź" 2008 nr 1, s. 29-30

Kontrowersje wokół dialogu:Filozofia / logika dialogu:Kościół Katolicki
o swoich
żydowskich korzeniach

Publikacja
Polskiej Rady
Chrześcijan i Żydów
 
 
 

Dialog a liturgia:

יהוה - Tetragram - JHWH
Dialog chrześcijańsko żydowski a ikonografia:  LITURGIA i MODLITWA


Czytanie Tory

Komentarze do Tory
Bella Szwarcman-Czarnota
Paweł Śpiewak


Sidur - modlitewnik żydowski

Rabbi Hayim Halevy Donin's: To Pray as a Jew: A Guide to the Prayer Book and the Synagogue Service

Kalendarz żydowski

Stanisław Krajewski,
Wspólne psalmyPsałterz, Księga Psalmów z marginaliami z Biblii Jerozolimskiej

Brewiarz, Liturgia Godzin
w Kościele katolickimLiturgia prawosławna.

Church services of the
Russian Orthodox Church

Liturgia prawosławna
sprawowana w języku polskim
 
Polska Rada Chrześcijan i Żydów
Konto: PKO BP SA IX O/W-wa
64102010970000770201124569
Al. Solidarności 76a, 00-145 Warszawa
Regon: 010013880. NIP: 5252398217
Do korespondencji:
Marszałkowska 111a/1119, Warszawa
kontakt z redakcją