Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialogNasze blogi


Polska Rada Chrześcijan i Żydów
Międzynarodowa Rada
Chrześcijan i Żydów
To, co się wtedy zdarzyło,..Oto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
Licznik
Odwiedziny 2014-15
 
Władze Statut Członkowie honorowi Miejsce spotkań Publikacja Rady Kalendarium Ważne linki Kontakt Lektura
 
 
 
 

Kim jesteśmy:

Stałe inicjatywy Rady: Więcej:

Więcej:

Aktualności w sieci:

  Krakowski Klub Chrześcijan i Żydów:
  Relacje chrześcijańsko-żydowskie:
  Stowarzyszenia im. Jana Karskiego:
  Polska Rada Chrześcijan i Żydów
  Żydowski Instytut Historyczny:
  Muzeum Auschwitz—Birkenau:
  Muzeum Historii Żydów Polskich:
  Centrum Badań nad Zagładą Żydów:
  Stradomskie Centrum Dialogu:
  Więź - wydarzenia:

   Przegląd międzynarodowy:
  ICCJ news:
  Notre Dame de Sion. Accueil:
  Institute for Jewish-Catholic Relations. News:
  Yad Vashem. Events Calendar:
  American Interfaith Institute:
  The Council of Centers on Jewish-Christian Relations:
  Radio Watykańskie:

Teksty dialogu: Więcej:

Rok 2015, niezbędny dialog.

Kronika wydarzeń bieżących

 • 5.VII.2015. Uroczystości 69 rocznicy pogromu kieleckiego. Kielce. Zaproszenie.
 • 1-7.VII.2015. Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do udziału w X. Międzynarodowej Szkole Letniej Nauczania o Holokauście.
 • 30.VI.2015. prof. Elie Wiesel – pisarz i dziennikarz, twórca pojęcia Holocaust, laureat Pokojowej Nagrody Nobla otrzymał godność doktora honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Uroczystość odbyła się w Park East Synagogue w Nowym Jorku. Relacja: [więcej]
 • 30.VI.2015. Papież Franciszek: "Wszyscy chrześcijanie maja korzenie żydowskie". Spotkanie z uczestnikami dorocznej konferencji Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów tym razem, w 50 rocznicę Nostra aetate, zorganizowanej w Rzymie. [więcej]
 • 28.VI-1.VII.2015. ICCJ - Konferencja: "50 rocznica Nostra aetate: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość". Rzym. [więcej]
 • 25.VI-28.VI. YLC Conference 2015: "Beyond Nostra Aetate: Visioning for the Next Generation". Rome
 • 23.VI.2015. Konferencja - MARTIN BUBER FILOZOFIA DIALOGU. Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i Redakcja Przeglądu Filozoficznego zapraszają.
 • 25.VI-5.VII. Kraków - Festiwal Kultury Żydowskiej.
 • 18.VI.2015. "Sztuka rozmowy" - spotkanie z redaktorem naczelnym "Tygodnika Powszechnego" Piotrem Mucharskim. Instytut Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, Kielce, godz. 18, wstęp wolny, prowadzenie - Bogdan Białek. W ramach tego cyklu Instytut gościł już Seweryna Blumsztajna, Mariusza Szczygła i Olgę Tokarczuk.
 • 10 - 12.VI.2015. Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja: Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum POLIN
 • 11.VI.2015 Rocznica pamiętnej - 1999 modlitwy Jana Pawła II za naród żydowski. 2015, Warszawa, UMSCHLAGPLATZ.
 • 8.VI.2015 List otwarty ws. plakatu reklamującego wystawę w krakowskim MOCAK-u ("Doświadczenie Auschwitz") ogłosili prof. Aleksander Skotnicki (Stradomskie Centrum Dialogu) i Lili Haber (Stowarzyszenie krakowian w Izraelu).
 • 8.VI.2015 Pamięć o Auschwitz a pojednania w Europie – debata: prof. Annette Wieviorka, francuska historyczka zajmująca się historią Shoah i XX-wieczną historią Żydów, prof. Dariusz Stola, dyrektor Muzeum POLIN, historyk specjalizujący się m.in. w historii stosunków polsko-żydowskich oraz dr Karolina Wigura, socjolożka i dziennikarka, szefowa działu politycznego "Kultury Liberalnej". Sala 5 Instytutu Kultury Polskiej UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Organizatorzy: Oœrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW, Instytut Kultury Polskiej UW oraz Muzeum POLIN.
 • 6.VI.2015 Papież Franciszek wziął udział w spotkaniu ekumenicznym i międzyreligijnym w Sarajewie z przedstawicielami czterech tradycyjnych wyznań Bośni i Hercegowiny: katolicyzmu, islamu, prawosławia i judaizmu.
 • 5.VI.2015 Bogdan Białek: "Napisanie tego krótkiego wspomnienia o Henryku Pawelcu nie jest dla mnie zadaniem prostym."
 • 30.V.2015 "Jedźcie do Treblinki (...) nie zostawiajcie Ich samotnych" (Halina Birenbaum) Jak wkażdą ostatnią sobotę miesiąca - do obozu zagłady w Treblince pielgrzymował ks. Wojciech Lemański .
 • 26.V.2015 Profesor Bartoszewski we wspomnieniach przyjaciół - projekcja filmu i spotkanie.
 • 25.V.2015 Members of the Elijah Board of World Religious Leaders (EBWRL) Sign Statement on the Occasion of the 100th Anniversary of the Armenian Genocide.
 • 24.V.2015 Zwieńczeniem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Sakralnej "Anima Mundi" w Kielcach był koncert muzyki synagogalnej w dawnej chmielnickiej synagodze.
 • 24.V.2015 Spotkanie o Władysławie Bartoszewskim. Warszawa - wspólna modlitwa za profesora Bartoszewskiego podczas Mszy Świętej w kościele św. Marcina i spotkanie poświęcone jego osobie w siedzibie KIK.


  Kalendarium


ICCJ
Young Leadership Council
Abrahamic Forum


Judaizm 101
Jesziwa Pardes
The 614th Commandment Society

Chrześcijaństwo

Simchat Tora
Radość Tory

Adhortacja apostolska:
Reconciliatio et paenitentia

Jom Kippur
Dzień Pojednania

Czytanie Tory

Czytania mszalne


Polska Rada Chrześcijan i Żydów
Konto: PKO BP SA IX O/W-wa
64102010970000770201124569
Al. Solidarności 76a, 00-145 Warszawa
Regon: 010013880. NIP: 5252398217
Do korespondencji:
Marszałkowska 111a/1119, Warszawa
kontakt z redakcją